LASA verzamelt, analyseert en deelt verouderingsdata

Volgens het CBS telt ons land over vier jaar zeven miljoen vijftigplussers. Dat is de helft van de volwassen Nederlandse bevolking. De data van LASA beslaan gegevens van meer dan 5.000 ouderen, ook beschikbaar voor andere onderzoekers.

LASA staat voor Longitudinal Aging Study Amsterdam. LASA vertegenwoordigt rijke gegevens van een cohort-sequentieel, multidisciplinair langlopend onderzoek naar veroudering. De data-set beslaat gegevens van meer dan 5.000 ouderen over sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren van ouderen in longitudinaal perspectief. De data geeft inzicht in vragen als: ‘hoe zit het met de participatie-samenleving, doen ouderen meer of minder aan vrijwilligerswerk dan 20 jaar geleden?’, ‘we zijn bezorgd over obesitas, maar hoeveel ouderen zijn ondervoed?’ en ‘markeren geheugenklachten het begin van dementie?’. In 2014 werd de dataset nog genomineerd voor de Nederlandse Dataprijs humaniora en sociale wetenschappen.

Data uit zes landen

Data van LASA wordt onder andere gebruikt in het European Project on OSteoArthritis (EPOSA; eposa.org). Erik Timmermans, onderzoeker in opleiding bij LASA, vertelt: “Het EPOSA-onderzoek richt zich op de determinanten en persoonlijke en sociaal-maatschappelijke consequenties van artrose voor ouderen in Europa. Het EPOSA-onderzoek is een observationele studie waarin data over ouderen (65-85 jaar) van cohortstudies uit zes Europese landen (Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) zijn samengebracht.”


Oud zijn is hip! Credits: Hein de Kort

Koppeling van data

De koppeling van data van verschillende cohortstudies over de gezondheid en het functioneren van ouderen in de algemene populatie met data over omgevingskenmerken levert waardevolle kennis en mogelijkheden op voor onderzoekers, beleidsmakers, stadsplanners en verzorgers. Erik vervolgt: “Zo zijn binnen het EPOSA-project ook secundaire data verzameld om onderzoek te doen naar de invloed van de leefomgeving op ouderen met artrose. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van het weer op gewrichtspijn van ouderen met artrose. Hiervoor zijn gegevens van lokale weerstations over temperatuur, neerslag, luchtdruk, luchtvochtigheid en windsnelheid per dag gekoppeld aan de gegevens van zogenoemde pijnkalenders uit het onderzoek. Daarnaast wordt binnen EPOSA een studie uitgevoerd naar de invloed van objectieve buurtkenmerken op de fysieke activiteit van ouderen met artrose. Voor dit onderzoek wordt geodata van het Geoplaza-platform (Geoplaza-platform, Vrije Universiteit, Amsterdam) gekoppeld aan accelerometrie-data van ouderen met en zonder artrose.”

Gebruik maken van LASA-data

Een uitgebreid overzicht van beschikbare data staat op de LASA-website. Hier staan ook formulieren om deze data aan te vragen. Daarnaast is een selectie van LASA-data beschikbaar in het digitale archief van DANS. Voor vragen over de LASA-data kan altijd contact worden opgenomen met de onderzoekers via lasa@vumc.nl. Kijk voor meer informatie op de website van LASA.