Privacyafwegingen internetgebruikers

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door bedrijven en overheidsorganisaties roept steeds vaker reacties op bij burgers, die zich aangetast voelen in hun privacy. Anderzijds lijken mensen online relatief makkelijk persoonlijke informatie te delen met organisaties en via sociale media. Ook worden privacyvoorwaarden voor het gebruik van apps en online diensten vaak blind geaccepteerd. Uit onderzoek van CentERdata (in opdracht van ECP Platform voor de InformatieSamenleving) onder ruim 500 Nederlanders blijkt dat het krijgen van voordeel, zoals gratis verzending of een meer gebruiksvriendelijke app, mensen ertoe kan bewegen om persoonlijke informatie te delen, ook al vinden ze het gegevensgebruik eigenlijk onacceptabel. Een erg groot voordeel kan echter argwaan opwekken (waarom heeft deze organisatie zoveel over voor mijn gegevens?) waardoor men juist minder bereid is om informatie te delen. Mensen die relatief makkelijk persoonlijke informatie vrijgeven, vinden privacy niet minder belangrijk, maar zij maken zich minder zorgen over hoe organisaties met de gegevens omgaan. De bereidheid om persoonlijke informatie te delen, lijkt dus niet zozeer voort te komen uit onverschilligheid of onwetendheid, maar uit een groter vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Dit vertrouwen hangt sterk samen met opleiding en online ervaring; laagopgeleiden en mensen met weinig internetervaring zijn het meest bezorgd.