Prioriteiten (33) voor nationale wetenschap

In december nam staats­secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker de Roadmap Grootschalige Wetenschap­pelijke Infrastructuur in ontvangt.

Op deze Roadmap staan 33 faciliteiten en clusters die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. In de loop van 2020 vindt de volgende update van de Nationale Roadmap plaats. Een zogenoemde Permanente Commissie zal na de aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op deze Nationale Roadmap. Kijk voor een inventarisatie van het aanbod aan bestaande grootschalige infrastructuur in Nederland op de website. (NWO)
onderzoeksfaciliteiten.nl