Column: Datasets uit Delpher

Onlangs bezocht ik een congres van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag over ‘Historische kranten als big data’. De KB kwam er met een verrassing, namelijk dat ruim 370.000 rechtenvrije kranten tot 1876 als dataset kunnen worden gedownload.Voorheen kon je, als onderzoeker, een bepaalde titel of een reeks kranten uit een bepaalde periode opvragen, […]

Read more
Gelezen: 23 (research data) Things by Australian National Data Service (ANDS)

ANDS en zijn partners hebben hun kennis over onderzoeksdata gebundeld in 23 (research data) Things. Deze gratis online training helpt bibliothecarissen en datamanagers om (het potentieel van) onderzoeksdata steeds beter te begrijpen. De basis­gedachte is dat iedereen op elk moment 23 dingen kan doen op het gebied van onderzoeksdata. 23 Things biedt een scala aan […]

Read more
Brief: Centrale plek voor Sanders’ privébieb

In de vorige E-data schreef Ewoud Sanders een column over zijn digitale studiecollectie (#digilemma), die zo’n 160.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften omvat. Volgens de Nederlandse auteurswet uit 1912 mag iemand voor eigen gebruik digitale kopieën maken van werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar hij mag die collectie niet verder ter beschikking stellen aan anderen. Hij […]

Read more
Onderzoeksfinanciering door NWO in 2017

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dit heeft gevolgen voor de onderzoeksfinanciering en de manier waarop commissies en besturen de beoordeling, selectie en besluitvorming uitvoeren. Op de website van NWO staat een handig overzicht van de NWO-onderzoeksfinanciering voor de sociale en geesteswetenschappen in 2016/2017. (NWO)nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/gw/financieringsinstrumenten+sociale+en+geesteswetenschappen+2016+2017

Read more
ODISSEI: het nieuwe dataplatform voor sociale wetenschap

De mens- en maatschappijwetenschappen bundelen hun krachten in een nieuw dataplatform: ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Sciences and Economics Innovation). Het initiatief was eerder bekend als NDSW, Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen. De wetenschappelijk trekker van het dataplatform is Pearl Dykstra van Erasmus Universiteit. Binnen ODISSEI werken Nederlandse universiteiten, projectleiders van dataverzamelingen, NWO, […]

Read more