ODISSEI: het nieuwe dataplatform voor sociale wetenschap

De mens- en maatschappijwetenschappen bundelen hun krachten in een nieuw dataplatform: ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Sciences and Economics Innovation). Het initiatief was eerder bekend als NDSW, Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen. De wetenschappelijk trekker van het dataplatform is Pearl Dykstra van Erasmus Universiteit. Binnen ODISSEI werken Nederlandse universiteiten, projectleiders van dataverzamelingen, NWO, CBS, DANS, rijkskennisinstellingen, hogescholen, overheden en bedrijven samen op het gebied van koppeling van grote dataverzamelingen en verschillende databronnen. Het platform is opgenomen in de nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.
nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/odissei