Onderzoeksfinanciering door NWO in 2017

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dit heeft gevolgen voor de onderzoeksfinanciering en de manier waarop commissies en besturen de beoordeling, selectie en besluitvorming uitvoeren. Op de website van NWO staat een handig overzicht van de NWO-onderzoeksfinanciering voor de sociale en geesteswetenschappen in 2016/2017. (NWO)
nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/gw/financieringsinstrumenten+sociale+en+geestes
wetenschappen+2016+2017