Data science centrum JADS opent met lichtspektakel

Tijdens een schouwspel van lasers opende Hare Majesteit Koningin Máxima op 1 december de Jheronimus Academy of Data Science (JADS): het grootste data science centrum in Nederland.

JADS, een samenwerking tussen Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch, biedt als eerste in Nederland een universitaire bachelorstudie Data Science en de masteropleiding Data Science Entre­preneurship. Directeur Arjan van den Born: “JADS verschilt op drie kenmerken van de andere data science centra in Nederland. Eén verschil is de omvang. Wij hebben bijna tweeduizend studenten en zijn daarmee veel groter dan andere data centra. Het tweede verschil is dat we de opleidingen van nul af aan hebben opgebouwd. Meestal zijn het econometrie- of informatica-­opleidingen die opeens data science heten. Het laatste verschil is dat we de business- en IT-werelden bij elkaar brengen, zo werkt JADS samen met het bedrijfsleven. We gebruiken altijd datasets; studenten leren de data in de praktijk toe te passen. Vaak zijn het datasets van bedrijven waar we analyses op mogen doen. Ook voeren we onderzoek naar data science in opdracht uit. Zo combineren we denken en doen.”

Impact op maatschappij

“De wetenschap verandert. Tien jaar geleden was een dataset van 10.000 observaties groot, nu is dat pas het geval met 1,2 miljoen observaties. De t-waarde zegt dan niets meer, maar de basisvraag – hoe patronen toe te kennen zijn aan data – blijft. In plaats van traditionele statistiek beantwoord je de vraag met kunstmatige intelligentie, algoritmes en visualisaties”, legt Van den Born uit.
In de komende jaren verwacht hij dat technologieën zoals machine learning (bijvoorbeeld patroonherkenning in video en tekst), collaborative assistance (meer taken als algoritme kunnen uitvoeren) en internet-of-things (voorwerpen verbonden met het internet) zich verder zullen ontwikkelen. Van den Born: “Deze technologieën zullen op veel domeinen een verschil maken, van marketing tot onderwijs, zorg en logistiek. Om bijvoorbeeld ziekten als schizofrenie beter te herkennen bij mensen. Om data te gebruiken voor personalisatie. Niet alleen opdat Netflix je de juiste film kan laten zien, maar ook opdat de basisschool beter kan zien wat een kind nodig heeft om talenten optimaal te gebruiken.”
“Het gebruiken van big data moet niet doorslaan, maar verantwoord blijven. Anders gaat de maatschappij tegenkracht leveren.” JADS heeft zich mede hierom aangesloten bij het consortium Responsible Data Science (RDS). “Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen eerlijk, accuraat, vertrouwelijk en trans­parant omgaat met data.” 
jads.nl