Eén open science cloud voor Europa

De komende vijf jaar wordt 6,7 miljard euro door de Europese Unie (2 miljard uit het Horizon 2020-programma) en de lidstaten en de private sector (4,7 miljard) geïnvesteerd om de gefragmenteerde Europese onderzoeksinfrastructuren te verbinden en één European Open Science Cloud te realiseren. 

Onderdeel hiervan is het project European Open Science Cloud (EOSC). Met de slogan ‘Breng de kracht van Big Data naar Open Science’ moet dit initiatief het voor onderzoekers makkelijker maken om data te delen en te combineren, ook over disciplinaire grenzen heen. 

DANS is één van de 33 pilotpartners van het OESC-project en richt zich op het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en beleid en de communities in de geestes- en sociale wetenschappen. De afbeelding laat de verschillende voordelen van het European Cloud Initiative zien, de volledige versie van deze afbeelding staat op de webiste van de Europese Commissie.
 
ec.europa.eu/research/openscience