Wetenschap en erfgoed zetten schouders onder Nederlandse DBpedia

Een handvol Nederlandse en Vlaamse instituten uit wetenschap en erfgoed dragen actief bij aan de ontwikkeling van de Nederlandstalige DBpedia en bouwen samen de vereiste expertise verder uit. 

DBpedia is het machineleesbare zusje van Wikipedia. De feitelijke gegevens uit de Wikipedia-teksten worden omgesmolten tot gestructureerde data en gekoppeld aan een wereldwijd web van data (Linked Data). Inmiddels bevat de huidige DBpedia-dataset circa 38 miljoen van dergelijke schakels, afkomstig van 125 taalversies, en vormt het een ruggengraat voor het globale web van data.
Enno Meijers (bibliotheek.nl, tegenwoordig KB) is sinds 2010 betrokken bij DBpedia: ‘Om de beschikbare Linked Data in het Nederlandse bibliotheekdomein zo goed mogelijk te verbinden met het web van data, besloten we om de Nederlandse versie van DBpedia in te richten, samen met partners als CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).’

Verbinding

‘De Nederlandse DBpedia vormt een logische basis voor de semantische verbindingen onderling en tussen de domeinen wetenschap en erfgoed. Het verwijzen vanuit verschillende bronnen naar dezelfde entiteit vereenvoudigt de uitwisseling van informatie. Daarbij biedt DBpedia directe verbindingen naar Wikipedia en Wikidata. Dit alles draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid en bruikbaarheid van de beheerde informatie van de aangesloten instellingen.’

Hulp is welkom

‘Om de beschikbaarheid van een Nederlandse DBpedia te waarborgen en de kwantiteit en kwaliteit van de data te verbeteren, is in september een Memorandum of Understanding (MoU) getekend door de KB, Huygens ING, iMec (Universiteit Gent), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Network Institute (VU). Samen met de DBpedia Association en de DBpedia-community zorgen deze instellingen voor de beschikbaarheid en doorontwikkeling van de Nederlandse DBpedia.’ 
‘We werken volop aan het verbeteren van de gegevensextractie uit Wikipedia en richten ons de komende jaren met name op het verbinden met het kennisnetwerk (knowledge graphs) dat momenteel aan het ontstaan is binnen CLARIAH, NDE en andere initiatieven. Het zichtbaar maken van de verbinding vanuit DBpedia is daarbij een belangrijke doelstelling. Verder zullen in samenwerking met de DBpedia Association de extractiemethoden verder uitgebreid worden. Hiervoor is de hulp van onderzoekers, programmeurs, wikipedianen, experts en hobbyisten van harte welkom. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een groter aandeel van Nederlandstalige informatie in het web van data.’
Neem voor ideeën, suggesties of informatie contact op met Enno Meijers via 
enno.meijers@kb.nl
nl.dbpedia.org