Sinds kort beschikbaar

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

CentERdata

• Zorg aan ouderen
Welke opvattingen en ervaringen hebben mensen over zorg aan ouderen? Zijn er verschillen tussen Nederlanders en mensen met verschillende migratieachtergronden? Dat onderzocht Juliette Schaafsma van Tilburg University middels een vragenlijst die ze voorlegde aan Nederlandse, Turkse en Marokkaanse respondenten. Het onderzoek kijkt onder andere naar de rol die kinderen hebben in de verzorging van hun ouders, hoe ouders het beste verzorgd kunnen worden als zij oud en/of hulpbehoevend zijn, en de verwachtingen van ouders ten aanzien van hun kinderen. De data zijn verzameld in november 2014. De twee elkaar aanvullende datasets onder de naam ‘About care for the elderly’ zijn te vinden in het LISS Data Archive onder LISS panel en Immigrant panel.
lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:

Studies LISS panel 
• Morren, M.; Paas, L., juli 2014, An Instructional Manipulation Check (IMC) to prevent respondents from using a response style
• Helbling, M., oktober 2014, Green Xenophobia Project
• CentERdata, september 2015 – oktober 2015, Family and Household – Wave 8
• CentERdata, april 2016 – mei 2016, Work and Schooling – Wave 9

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via www.lissdata.nl/ dataarchive. Bezoek deze site of scan de QR-code.

DANS

• Veilig Sportklimaat 2015
Onlangs is de dataset van de Verenigingspeiling Veilig Sportklimaat 2015 beschikbaar gekomen via het online archiveringssysteem EASY. Het betreft een onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut, uitgezet onder de verenigingen van het Verenigingspanel. Allerlei categorieën verenigingen (grootte, type sport, gespreid naar regio) zijn naar evenredigheid in dit panel van ruim 2.000 verenigingen vertegenwoordigd. Daarmee is het panel representatief voor de georganiseerde breedtesport in Nederland. De vraagstellingen in het onderzoek zijn zoveel mogelijk identiek aan die in voorgaande onderzoeken. Benieuwd naar de analyse van de gegevens van de 874 reacties? De dataset is via EASY beschikbaar gesteld. 
https://doi.org/10.17026/dans-xpg-7x4c

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS: 
• Bochove, Dr. C.J. van (Radboud University Nijmegen); Lottum, Dr. J.J. van (Huygens ING); Mourits, MsC R.J. (Radboud University Nijmegen) (2016): Zeelieden en krediet in de negentiende eeuw. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-27b-t9u2
• Huijgen, Drs. T.G. (Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)) (2016): Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters BVE-Monitor 2015. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-za4-nyp5
• Huijgen, Drs. T.G. (Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)) (2016): Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters VO-Monitor 2015. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zxu-2asx
• Kars, dr. M (Universiteit van Amsterdam) (2016): De symboliek van dierafbeeldingen en mens-dier relaties in Merovingisch Limburg (c. 450-750 AD). De ontsluiting van een dataset. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zpt-24pm
• Oosten, Dr R.M.R. van (Leiden University) (2016): Historisch Leiden in Kaart: Toelichting en handleiding. DANS.https://doi.org/10.17026/dans-x3g-axkk
• Stapel, drs. R.J. (International Institute of Social History – IISH); Zuijderduijn, dr. C.J. (Lund University); Lucassen, prof.dr. J.M.W.G. (International Institute of Social History – IISH) (2016): Coin Production in the Low Countries. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xev-46h7

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar. Bezoek deze site of scan de QR-code.

Huygens ING 

Brieven en correspondenten rond 1900
Huygens ING ontsluit historische bronnen met innovatieve technologie. Een voorbeeld is de digitale editie Brieven en correspondenten rond 1900, het resultaat van een onderzoeksproject uitgevoerd door Annemarie Kets. Het bestaat uit twee componenten: 
Brieven bevat de brievennetwerken van twee sleutelfiguren: de letterkundige Albert Verwey (1865-1937) en de beeldend kunstenaar Willem Witsen (1860-1923). De 5.512 brieven zijn ontsloten door transcripties, digitale kleurenafbeeldingen en metadata.
Correspondenten bevat een database met biografische profielen van 439 correspondenten met gegevens over hun professionele en maatschappelijke activiteiten: de domeinen waarin zij actief waren, de periodieken waarin zij publiceerden en hun lidmaatschappen.
brieven-correspondenten-1900.huygens.knaw.nl

Albert Verwey in zijn studeerkamer in Noordwijk aan Zee credits Bijzondere Collecties UvA, Amsterdam

Ook sinds kort beschikbaar:

• Boschdoc: http://boschdoc.huygens.knaw.nl/
• Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen (1605-1725): http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/ ?page_id=2756 
• Marginal Scholarship: https://databasemarginalscholarship.nl/

Deze publicaties zijn beschikbaar via huygens.knaw.nl/tools-en-data/. Bezoek deze site of scan de QR-code.