13,8 miljoen voor CLARIAH PLUS

NWO heeft in het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur €13,8 miljoen toegekend aan het project CLARIAH PLUS. Dit project is een voortzetting van het CLARIAH CORE-project, waarin de afgelopen vier jaar de basis is gelegd voor een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen.

€13,8 miljoen voor CLARIAH PLUS.
Credits NWO

CLARIAH-CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies. In CLARIAH-PLUS worden daar disciplines aan toegevoegd die zich bezighouden met tekstinhoudelijke analyses, zoals letterkunde, geschiedenis, filosofie en theologie. Namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten nam de Principal Investigator Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING, de toekenning afgelopen april in ontvangst uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van OC&W.

clariah.nl