Overzichtsboek CLARIN verschenen

Onlangs verscheen bij uitgeverij Ubiquity Press (Londen) ‘CLARIN in the low countries’.

CLARIN in the low countries.
Credits Ubiquity Press

Dit boek geeft een overzicht van de resultaten van de activiteiten van CLARIN in Nederland en Vlaanderen. In Nederland werkten taalkundigen en technici tussen 2009 en 2015 aan de onderzoeksinfrastructuur voor onderzoekers in de geestes- en sociale wetenschappen die werken met talige data. Vlaanderen droeg gedurende deze periode ook aan verschillende subprojecten bij. In meer dan dertig hoofdstukken gaan de betrokkenen uitgebreid in op de technische implementatie van de infrastructuur en de verschillende data, tools en services die via de infrastructuur beschikbaar zijn voor verschillende disciplines. Interessant voor zowel studenten, onderzoekers als ontwikkelaars.

https://doi.org/10.5334/bbi