Het consortium Amsterdam Time Machine (ATM) wil op termijn een ‘Google Earth’ maken van het verleden. Gebruikers kunnen zich hiermee door Amsterdam verplaatsen in ruimte en tijd, op wijk-, straat- en huisniveau. ATM verbindt de Amsterdamse erfgoedinstellingen in AdamNet, de creatieve industrie, de gemeente Amsterdam en sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoekers aan zowel de universiteiten als bij de KNAW. Door een financiële bijdrage uit CLARIAH komt de geo-infrastructuur HisGIS van de Fryske Akademy beschikbaar voor ATM. Zo komen data en tools ter beschikking voor onderzoek naar Amsterdam, en voor geesteswetenschappelijk onderzoek in het algemeen. (MM)

create.humanities.uva.nl/amsterdam-time-machine