Gelezen: The Open Science Training Handbook

Het “Open Science Training Handbook” is het resultaat van een week samen schrijven – èn van de ervaring van veertien auteurs, die betrokken zijn bij ondermeer FOSTER, CESSDA en 4TU.ResearchData. Het handboek is bestemd voor trainers en frist in hoofdstuk twee de kern op van learning, teaching en training. Hoofdstuk één legt de inhoudelijke basis met informatie over onder andere open data, open software, citizen science en reproducible research. Het beschrijft systematisch de voornaamste kennis en vaardigheden, leerdoelen en eventuele obstakels en misvattingen.

De laatste hoofdstukken zijn uitgesproken praktisch: na een checklist voor het organiseren van trainingsbijeenkomsten volgt een hoofdstuk met ruim twintig opdrachten. Hieronder zijn zowel ijsbrekers van enkele minuten als discussieopdrachten van een half uur, allemaal toegesneden op Open Science en met tips voor de uitvoering, waaronder “This exercise should be fun”. Bij toepassing in een OpenAIRE-workshop bleek dit helemaal te kloppen. Handboek en literatuurlijst zijn online beschikbaar.

book.fosteropenscience.eu