Heeft u van de betrokkenen bij uw onderzoek al expliciet toestemming gekregen om de gegevens uit interviews te archiveren en/of openbaar te mogen maken? Bij het deponeren van onderzoeksgegevens uit oral history of audiovisuele bronnen is het aanleveren van toestemmingsverklaringen van de geïnterviewden en interviewer verplicht. DANS heeft voorbeelden van zogenoemde informed consentverklaringen opgesteld om onderzoekers te helpen bij het verkrijgen van toestemmingen. Download deze templates via de DANS-website. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

dans.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/voorbeelden-informed-consentverklaringen-beschikbaar