Bent u al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving? Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Ook als onderzoeker en onderzoeksondersteuner heeft u met deze nieuwe wet te maken. Zo eist de AVG dat data niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Ook is het verplicht om aan betrokkenen bij onderzoek toestemming te vragen voor het bewaren van hun persoonsdata. 

Kortom: de AVG heeft gevolgen voor de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe onderzoek kan worden gedaan. Lees enkele ervaringsverhalen in deze spread.