ODISSEI Data Facility voor complexere vragen

27 juni presenteerde ODISSEI in Utrecht het prototype van het nieuwe dataplatform ODF. ODF wordt ontwikkeld door SURFsara en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en biedt de mogelijkheid om in een veilige High Performance Computing omgeving verschillende soorten complexe data aan elkaar te linken.

John Kartopawiro en Ruurd Schoonhoven (CBS) legden in hun presentatie de ins en outs van dit nieuwe dataplatform voor de sociale en economische wetenschappen uit. De pilot is gestart met de koppeling van data van het Nederlands Tweeling Register (NTR) aan CBS-data; Eveline de Zeeuw liet zien dat met ODF het verband tussen verstedelijking en schizofrenie veel beter onderzocht kan worden.

De rekenkracht van ODF maakt het mogelijk om sociale netwerken te onderzoeken. Credits Istock.

Daniel Oberski (Universiteit Utrecht) hield een gloedvol pleidooi waarom computationele analyses essentieel zijn voor de hedendaagse sociale wetenschappen. Na de pauze kwam een serie van onderzoeksproblemen voor het voetlicht die met ODF aangepakt zouden kunnen worden.

Edwin de Jonge (CBS) ging in op de complexiteit van sociale netwerken. In Nederland wonen 17 miljoen mensen die samen 39 miljard relaties onderhouden. De rekenkracht van ODF maakt het mogelijk deze netwerken te onderzoeken. Marcel Das (CentERdata) zou ODF graag willen gebruiken voor de analyse van Accelerometer data die CentERdata met het LISS-panel verzamelt. ODF maakt het mogelijk om deze data met ‘Deep Learning’ methoden te analyseren (red: zie artikel onderaan deze pagina). Nico Pieterse (Planbureau voor de Leefomgeving) ziet ook veel potentie in ODF omdat het hiermee mogelijk wordt gedetailleerde klimaatgegevens te koppelen aan zowel gegevens over de gebouwde omgeving als gezondheidsdata, om zo lokale klimaatrisico’s in kaart te brengen. Andere sprekers gingen in op de mogelijkheden van koppeling van geodata, biobanken en grote surveys. Aan enthousiasme en ideeën was er tijdens deze drukbezochte bijeenkomst geen gebrek. Een goede basis om de plannen omtrent de ODISSEI Data Facility verder uit te werken.

odissei-data.nl