‘Samen voor Open Science’

Meer dan 90 groepen zijn actief binnen de Research Data Alliance (RDA). DANS zocht uit welke groepen relevant zijn voor sociale wetenschappers.

De Research Data Alliance is een internationale en op leden gebaseerde organisatie. Zij zet zich sinds 2013 in om uitwisseling en hergebruik van data te stimuleren en de bestaande infrastructuur uit te breiden.
Inmiddels telt de RDA meer dan 7000 leden uit 137 verschillende landen. RDA-leden, voornamelijk onderzoekers en data science professionals, zijn actief in meer dan 90 groepen en vormen de kern van het werk van deAlliance. Zij werken aan verschillende uitdagingen op het gebied van data sharing en open science. Er is dus veel te beleven, maar voor nieuwkomers kan het lastig zijn om een goed overzicht te krijgen van alle ontwikkelingen binnen de RDA.

Gids naar groepen

Om RDA-nieuwkomers uit de sociale wetenschappen op weg te helpen, heeft DANS onlangs een RDA-introductie samengesteld. De introductie bevat een overzicht van de verschillende RDA-groepen en een wegwijzer die aangeeft welke groepen het meest relevant zijn voor de sociale wetenschappen.
Zo is er bijvoorbeeld een RDA-groep die zich bezighoudt met datamanagement training, een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt bij onderzoekers en financiers. Ook het werk van de Data-Discoverygroep, die onder meer discipline-brede tips geeft voor het zoeken en vinden van onderzoeksdata, zou interessant kunnen zijn voor een sociale wetenschapper.
In de sociale wetenschappen wordt vaak gewerkt met proefpersonen en persoonsgegevens. RDA-groepen gericht op privacy en ethische aspecten van het delen van data worden daarom als zeer relevant geacht voor onderzoekers uit dit vakgebied. Sociaalwetenschappelijke onderzoekers met een medische focus kunnen zich aansluiten bij een RDAgroep specifiek gericht op gezondheidsdata, en omdat big data een steeds grotere rol speelt in de sociale wetenschappen is ook de RDA-groep rondom big data meegenomen in de wegwijzer.

De rol van DANS

De volledige introductie met alle RDA-groepen en hun relevantie voor de sociale wetenschappen is door DANS samengesteld in het kader van het RDA Europe 4.0 project (Horizon 2020, kenmerk 777388). DANS heeft in dit project de rol als nationale RDA-node en als ambassadeur voor de sociale en geesteswetenschappen.
Het rapport en de bijbehorende dataset zijn open access beschikbaar via Zenodo (doi.org/10.5281/zenodo. 1401105).

rd-alliance.org