Hackathon voor betere onderwijskansen

Op zaterdag 8 december vond de hackathon “Hack for Future Talent” plaats op de campus van Tilburg University. Deze Hack Marathon duurde maar liefst 12 uur en 44 ‘hackers’, verdeeld over elf teams, deden mee.

Het team Thefantasticfour was de winnaar van Hack for Future Talent. credits gemeente Tilburg

Na een sfeervolle opening met onder andere wethouders van Tilburg en Eindhoven beten de deelnemers zich urenlang vast op één van de drie thema’s: spookjongeren, talentoptimalisatie en gelijke onderwijskansen. De Hackathon was vrij toegankelijk voor iedereen met affiniteit voor onderwijs en data. Elk thema viel uiteen in meerdere ‘challenges’. Dat waren doelen die vervuld moesten worden om te winnen, zoals het leveren van onverwachte inzichten, het goed visualiseren van onderwijsdata en met datagedreven oplossingen komen. Aan het einde van de dag was er onder meer een geldprijs van 1.000 euro beschikbaar voor het team dat één van deze thema’s het beste volbracht. Team Thefantasticfour, een team van PABO University, heeft de Hackathon gewonnen met hun idee voor een gelijke start voor kinderen. Op basis van bestaande data hebben ze laten zien dat leerlingen met migratieachtergrond een lager eindadvies van hun school krijgen dan je zou verwachten op basis van hun Cito-score, terwijl leerlingen zonder migratieachtergrond juist een opmerkelijk hoog eindadvies krijgen. Daarnaast kwamen ze met ideeën voor (betere) dataverzameling en het meer toegankelijk maken van bestaande open data. Ook andere teams hebben het goed gedaan. Zo eindigde team Vantage AI, een team van vier data scientists, als tweede. Hun doel was om met machine learning, zoals dimensionaliteitsreductie en clustering, vergelijkbare scholen met elkaar te verbinden, zodat een effectieve uitwisseling van informatie en best practices mogelijk zouden worden. De hackathon werd afgesloten met een gezellige borrel. De betrokken gemeenten en het ministerie van OCW gaan nu bekijken of ze sommige ideeën kunnen vertalen naar concrete nieuwe projecten.