Paneltijd voor onderzoekers

ODISSEI biedt onderzoekers de mogelijkheid om data te verzamelen in het LISS panel van CentERdata. Dr. Mariëlle Cloïn onderzoekt de veerkracht van ouders.

ODISSEI staat voor ‘Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations’ en heeft als doel het ontwikkelen van een duurzame nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen. Onderzoekers verbonden aan een organisatie die deelneemt aan ODISSEI konden vorig jaar een voorstel indienen om data te verzamelen via het LISS panel. Dit panel bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens en is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS. Negen van de 31 ingediende voorstellen werden gehonoreerd met gratis paneltijd. Eén daarvan is van dr. Mariëlle Cloïn, senior onderzoeker bij Tranzo (Tilburg University).

Cloïn: “In veel onderzoek naar ouderschap gaat de aandacht uit naar zogenoemde risicofactoren en (mentale) problemen zoals depressies. In andere onderzoeksgebieden is er de laatste jaren juist veel aandacht voor het concept veerkracht, datgene wat maakt dat mensen met hun uitdagingen om kunnen gaan. Voor een onderzoek naar de invloed van beschermende factoren op het welzijn van ouders wilde ik gebruik maken van het LISS panel.”

illustratie Frank Lansbergen

Koppelen van gegevens

Cloïn verzamelt bij ouders met minstens één kind onder de 13 jaar nieuwe data over beschermende factoren in relatie tot ouderschap. Deze gegevens worden vervolgens gekoppeld aan gegevens die al eerder verzameld zijn bij dezelfde ouders in het LISS panel, zoals informatie over hun gezinssamenstelling en hun mentale gezondheid. Zo kan de relatie tussen de aanwezigheid van beschermende factoren en het welzijn van ouders onderzocht worden.

“De resultaten zijn interessant voor onderzoekers en professionals die werken met ouders met jonge kinderen. Verschillende GGD’en die samenwerken met Tranzo binnen de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Brabant en Jeugd hebben aangegeven interesse te hebben in de resultaten“, vertelt Cloïn. “Het LISS panel is laagdrempelig in gebruik en er zit ontzettend veel informatie in. Ook bevat het genoeg respondenten om er bepaalde specifieke groepen uit te lichten, in mijn geval ouders met jonge kinderen. Met dataverzameling in het LISS panel kan ik ouderlijke veerkracht onderzoeken.”

Mogelijkheden LISS panel

In het najaar van 2019 zet ODISSEI een nieuwe call uit om data te verzamelen in het LISS panel. Contact opnemen met CentERdata voor de mogelijkheden voor dataverzameling in het panel kan ook.

lissdata.nl