Inschrijving gebruik ODISSEI Secure Supercomputer open

De ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) biedt onderzoekers de mogelijkheid om hun gekoppelde CBS Microdata te analyseren met behulp van de SURFsara supercomputer Cartesius. Na een succesvolle pilotfase wordt de OSSC binnenkort voor ODISSEI-deelnemers opengesteld. Iedereen die goed gebruik kan maken van de OSSC kan een project op de wachtlijst plaatsen.

edu.nl/7jh9q 

De OSSC maakt gebruik van de rekenfaciliteiten van de Cartesius supercomputer van SURFsara. 
Credits: SURFsara