ASR zorgt voor ondertiteling online colleges

Op de website universiteitvannederland.nl staan korte colleges van Nederlandse wetenschappers. In samenwerking met Stichting Open Spraaktechnologie voorziet de Nederlandse Taalunie vijftig van deze video-opnames via automatische spraakherkenning van ondertiteling. 

Doel hiervan is de filmpjes beschikbaar te maken voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en voor dove en slechthorende gebruikers van het Nederlands. Recent bleek uit een inventarisatie van de Nederlandse Taalunie dat er in het NVT-onderwijs veel behoefte is aan hoogwaardige Nederlandstalige filmpjes met ondertiteling.

Nadat de automatisch gegenereerde transcripties handmatig zijn gecorrigeerd, worden deze gebruikt om het systeem te verbeteren en om synchroon te laten lopen met de spraak in het opgenomen college. De ondertitelde filmpjes komen in de toekomst waarschijnlijk ook via het Instituut voor Nederlandse Taal beschikbaar.

universiteitvannederland.nl