Welkom CBS

Vanaf 2022 levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer een bijdrage aan dit blad. Annette Scherpenzeel, hoofd van de afdeling Microdata Ser­vices: “Via een beveiligde om­­ge­ving, met gepseudonimi­seerde data en onder strikte voorwaarden kunnen ook anderen onderzoek doen met de databestanden van het CBS. Zo profiteert de samenleving optimaal van de data die het CBS beheert, er is op deze manier immers veel meer onder­zoek mogelijk dan het CBS zelf zou kunnen doen. Via dit blad berichten we graag over nieuw beschikbare data en over nieuwe mogelijkheden om met deze data te werken.”

cbs.nl