Van 23 tot 25 november 2021 vonden de EOSC Future Open Days plaats, waarin de deelnemers werden uitgenodigd om te discussiëren over de ontwikkelingen van de European Open Science Cloud (EOSC). Door: Elly Dijk.

Binnen de EOSC wordt het voor onderzoekers gemakkelijker om onderzoeksdata, publicaties, software en diensten te vinden, delen en combineren, ongeacht disciplines of landsgrenzen. In EOSC Future, een Horizon 2020-project dat in april 2021 van start ging, wordt een EOSC-platform (‘System of Systems’) ontwikkeld. De verwachting is dat dit platform in 2023 operationeel is.

De eerste dag van de EOSC Future Open Days was gericht op wat onderzoekers van de portal kunnen verwachten. Voordelen zijn onder andere dat onderzoekers toegang krijgen tot nieuwe typen bronnen (datasets, publicaties, software), die beter gestructureerd zijn (metadata) en vindbaar worden door slimme zoektechnologie. Ook bevat de portal een dashboard, trainingmodules en een helpdesk. De e-infrastuctures en Science Clusters zijn nauw bij EOSC Future betrokken, net als de bredere onderzoeksgemeenschap.

Op de tweede dag werd ingegaan op het perspectief van service providers. De EOSC Research Graph, die de bronnen aggregeert, speelt hierbij een belangrijke rol. Zowel bronnen van individuele providers als catalogi worden opgenomen. De EOSC Open Science Observatory gebruikt meerdere indicatoren, zoals Open Science beleid, praktijk en impact.

Op de derde dag kwam onder andere de EOSC Future Knowledge Hub ter sprake. Deze Hub zal bestaan uit een Training Catalogue en een Learning Platform met cursussen en curricula. De Training Catalogue is een ‘Catalogue of Catalogues’. DANS is, als lid van Open­AIRE AMKE, betrokken bij de ontwikkeling van een uitgebreid trainingsprogramma om de EOSC-stakeholders te ondersteunen in het gebruik van data, diensten en software.

Lees hier meer.