CoreTrustSeal voor LISS Data Archive

Het LISS Data Archive heeft het CoreTrustSeal (CTS) keurmerk ontvangen. Het CTS is een internationaal keurmerk voor duurzame, betrouwbare en toegankelijke data repositories. Via het LISS Data Archive worden de data van het LISS panel beschikbaar gemaakt voor wetenschappers. De repository ondersteunt de FAIR principes voor vindbare, toegankelijke, uitwisselbare en herbruikbare onderzoeksdata. Steeds vaker vereisen subsidiegevers en tijdschriften dat onderzoeksdata worden opgeslagen in een betrouwbare dataopslagplaats, een zogenoemde ‘Trustworthy Digital Repository’. Met de CTS-certificering toont het LISS Data Archive aan dat de repository aan deze eis voldoet.

https://www.lissdata.nl/