Van januari 2019 tot en met april 2022 hebben medewerkers van meer dan 40 Europese organisaties succesvol samengewerkt om de infrastructuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SSH) in Europa te verbeteren. Door: Marion Wittenberg

Het SSH onderzoekslandschap wordt vaak gezien als naast elkaar bestaande silo’s waar weinig uitwisseling tussen plaatsvindt. De doelstelling van het SSHOC-project was om deze silo’s af te breken en bruikbare tools en diensten te ontwikkelen die door onderzoekers uit verschillende onderzoeksdomeinen gebruikt kunnen worden.

SSH Open Marketplace

Een van de belangrijkste resultaten van het project is de SSH Open Marketplace, een zoekportaal waar onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen tools, diensten, trainingsmateriaal, datasets, publicaties en workflows kunnen vinden. De Marketplace toont oplossingen en onderzoekspraktijken voor elke stap in de onderzoekscyclus. Het idee is dat het zoekportaal serendipiteit in het vinden van digitale methoden bevordert, het vormt tevens een instappunt in de European Open Science Cloud (EOSC).

Archive in a Box

Naast de Marketplace heeft het project geresulteerd in 93 deliverables. Een daarvan betreft ‘Archive in a Box’ waarvoor DANS, een van de Nederlandse partners binnen SSHOC, samen met vier andere Europese instituten de Dataverse respository software heeft aangepast aan de behoeften van de Europese SSH gemeenschap. De ‘Archive in a Box’ maakt de installatie van de Dataverse software eenvoudiger voor instellingen met weinig technisch personeel. Het softwarepakket maakt gebruik van container- en orkestratietechnologieën zoals Docker en Kubernetes zodat de software automatisch geïnstalleerd en beheerd kan worden. Daarnaast is er in het SSHOC-project extra functionaliteit voor Dataverse ontwikkeld. Zo is er een workflow ontworpen waarbij de Graphical User Interfase (GUI) vertaald kan worden. Verder is er een Plugin gemaakt waarmee externe gecontroleerde woordenlijsten kunnen worden geïntegreerd, zijn er previewers voor datafiles ontwikkeld en is er gewerkt aan de Integration met CLARIN’s Language Resource Switchboard, zodat het mogelijk wordt om vanuit Dataverse externe tools aan te roepen.

Ondertekening SSHOC Memorandum of Understanding door CESSDA, CLARIN, DARIAH en SHARE.

Memorandum of Understanding (MOU)

Om de duurzaamheid van de binnen het project ontwikkelde resultaten op de lange termijn te waarborgen, heeft het SSHOC- consortium de intentie uitgesproken om te blijven samenwerken onder het SSHOC Memorandum of Understanding voor de oprichting van het SSH Open Cluster. Doel is om de binnen SSHOC ontwikkelde samenwerkingsverbanden in de toekomst verder uit te bouwen en het delen van kennis binnen de SSH gemeenschap verder te ondersteunen.

Meer informatie over deze en andere SSHOC resultaten is te vinden op de SSHOC website.