Research Data Netherlands (RDNL) verwelkomde in februari 2022 een nieuwe partner: The Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) heeft zich bij het initiatief aangesloten. RDNL richt zich op het ondersteunen van data management binnen de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. RDNL geeft bijvoorbeeld cursussen zoals de Essentials 4 Data Support die al door veel data stewards in Nederland en daarbuiten is gevolgd. In mei biedt RDNL de nieuwe cursus AVG 4 Data Support aan, een uitgebreide training gericht op de AVG en het werken met persoonsgegevens. Naast DTL, zijn DANS, 4TU.ResearchData en SURF partners van RDNL.

Meer informatie vind je op researchdata.nl