Gehonoreerde ODISSEI dataverzamelingen in het LISS panel

Hoe informeren we patiënten het over de risico’s van een radiologische behandeling? Zien veel Nederlanders zichzelf als ‘groener’ dan anderen? Een verslag van negen actuele dataverzamelingen gehonoreerd door ODISSEI. 

In het najaar van 2021 konden ODISSEI-deelnemers een verzoek indienen om kosteloos data te verzamelen in het LISS panel van Centerdata. Het LISS panel is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS. De negen gehonoreerde onderzoeksprojecten variëren in onderwerpen van vaccinatieoverwegingen van Nederlanders tot het delen van Whatsapp data.

De vragenlijsten worden in de loop van 2022 afgenomen. De gehonoreerde voorstellen staan op deze pagina weergegeven. Op termijn krijgen wetenschappers toegang tot de data van deze voorstellen via het LISS Data Archive. Na gratis inschrijven zijn de data vrij toegankelijk voor wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek. De LISS call voor 2022 is begin mei geopend, voor meer informatie zie de ODDISEI website.

Credits: Pixabay

De negen onderzoeken:

A more realistic view on vaccination decisionsMitchell Matthijssen, Florian van Leeuwen en Peter Achterberg (allen Universiteit Tilburg). Een vaccin beschermt niet alleen de gevaccineerde persoon, het beschermt ook indirect niet-gevaccineerde personen als er voldoende mensen worden gevaccineerd. Dit onderzoek richt zich op de vraag of mensen daar echter rekening mee houden of dat ze zich alleen vaccineren uit eigenbelang.

Assessing Mobile Instant Messenger Networks with Donated DataRense Corten en Laura Boeschoten (beide Universiteit Utrecht). Dit project onderzoekt onderwerpen zoals mobilisatie, participatie en mis(informatie) in de samenleving door middel van een innovatieve methode van datadonatie waarbij LISS panelleden gevraagd worden om hun eigen Whatsapp gebruikersgegevens te delen op een gebruiksvriendelijke manier die hun privacy respecteert.

‘Common Ground or Battleground?’, Public Perceptions of Bias in Impartial InstitutionsErika van Elsas, Maurits Meijers (beide Radboud Universiteit Nijmegen) en Take Sipma (Universiteit Tilburg). Dit project ontwikkelt nieuwe onderzoekvragen om de aard, oorsprong en gevolgen van vermeende vooroordelen in onpartijdige instellingen te bestuderen.

Defining the informed consent needs of patients in radiological healthcare in a video vignette experimentMarieke Haan, Yfke Ongena (beide Rijksuniversiteit Groningen) en Thomas Kwee (Universitair Medisch Centrum Groningen). In dit project wordt de geïnformeerde toestemming in de radiologische gezondheidszorg onderzocht. Er wordt een experimenteel onderzoek uitgevoerd waarin geschreven vignetten vergeleken worden met videovignetten, zodat deelnemers de complexe informatie gemakkelijker kunnen verwerken.

Feeling invisible: Uncovering the most robust predictors of perceived ostracism Dongning Ren (Universiteit Tilburg) en Wen Wei Loh (Universiteit Gent). Ostracisme (genegeerd en buitengesloten worden) is een veel voorkomende, maaruiterst pijnlijke, ervaring. Hoewel de negatieve gevolgen van ostracisme grotendeels bekend zijn, is er veel minder kennis over de oorzaken van ostracisme. Dit onderzoek richt zich daarom op de voorspellers van ostracisme.

‘Greener than others?’, Misperceptions about relative pro-environmental engagement and their impact on climate actionVincenz Frey,Thijs Bouman en Fleur Goedkoop (allen Rijksuniversiteit Groningen). Recent onderzoek suggereert dat veel mensen zichzelf als ‘groener’ (meer betrokken bij het milieu) zien dan anderen. Dit project onderzoekt of mensen echt rapporteren en geloven dat ze groener zijn dan anderen en of deze (mis)percepties verschillen tussen groepen. Dit project onderzoekt ook of het corrigeren van mogelijke misvattingen over anderen milieuvriendelijke actie kan bevorderen.

‘Knowing it, is loving it?’, How information provision on the EU influences EU attitudesElske van den Hoogen, Willem de Koster en Jeroen van der Waal (allen Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor dit project wordt het effect van informatievoorziening op EU-attitudes door middel van een gerandomiseerd vragenlijst-experiment onderzocht. Hiervoor krijgt een deel van de panelleden een korte video te zien met gemakkelijk te begrijpen informatie over het subsidiariteitsbeginsel.

Preferences for income redistribution Jochem de Bresser (Universiteit Tilburg) en Marike Knoef Universiteit Leiden). In democratieën bepalen de opvattingen van de stemgerechtigde bevolking uiteindelijk belangrijk beleid, zoals bijvoorbeeld de inkomensherverdeling. Dit project bestudeert daarom het effect van verschillende soorten informatievoorziening op voorkeuren voor bijvoorbeeld inkomensherverdeling.

Validly measuring political trustKjell Noordzij, Willem de Koster en Jeroen van der Waal (allen Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit onderzoek heeft als doel een nieuwe maat om politiek vertrouwen te meten, te ontwikkelen en te valideren. Hierbij worden vier belangrijke dimensies opgenomen: competentie, zorg, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.