Cultureel erfgoed in kaart gebracht

Door: Maaike Verburg, Jerry de Vries en Cees Hof
DANS heeft voor het E-RIHS.nl consortium een inventarisatie uitgevoerd van de huidige en beoogde partners en hun relatie met data, infrastructuren en de data-wensen voor het E-RIHS.nl netwerk in oprichting.

De Nederlandse hub van het European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) consortium, E-RIHS.nl, is momenteel in oprichting. Het doel van E-RIHS.nl is om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit het roerende erfgoed, monumenten en archeologie beter toegankelijk te maken. Om meer informatie te verzamelen over de huidige stand van zaken bij de (potentiële) partners van E-RIHS.nl heeft DANS het project ‘Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR’ uitgevoerd.

Door middel van interviews en een enquête is een groot aantal (potentiële) partners uit het veld van de erfgoedwetenschappen benaderd om de huidige stand van zaken en hun wensen voor de toekomst met betrekking tot het vinden, delen, archiveren en hergebruiken van data toe te lichten.

Samenwerking

Het onderzoek werd gestructureerd met de research data management lifecycle als leidraad. Voor elke fase van deze cyclus werd uitgevraagd hoe er met data wordt omgegaan en welke ondersteuning er aanwezig is in de organisatie om dit te faciliteren. Dankzij steeds meer geavanceerde analytische technieken, komen er in de erfgoedwetenschappen ook steeds meer data beschikbaar. Goed data management is dan cruciaal. Echter is er momenteel nog geen uitgebalanceerde infrastructuur om dit te ondersteunen.

E-RIHS (EU) wil met het DIGILAB zorgen voor een optimale data-infrastructuur en wil alle partners de mogelijkheid bieden om data, tools en expertise makkelijker uit te wisselen. Ook FAIR data is uiteraard belangrijk voor het netwerk. FAIR data maken een grotere impact en kunnen beter worden gedeeld en her­­gebruikt. Uit de landschapsstudie kwam duidelijk naar voren dat de partners enthousiast zijn over het E-RIHS.nl netwerk omdat dit netwerk een katalysator vormt voor betere samenwerking.

De research data management lifecycle die in het onderzoek is gebruikt.

Training

Naast de inventarisatie, meer gericht op de technische data-infrastructuur, verzorgde DANS ook een eerste training voor het E-RIHS.nl netwerk. Samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werd deze zomer de bootcamp ‘Duurzame Data voor de Heritage Sciences’ gelanceerd om (aankomende) specialisten en data stewards te trainen op het gebied van research data management, specifiek voor de erfgoedwetenschappen. De unieke bootcamp was samengesteld uit modules en informatiebronnen uit de al bestaande trainingen Essentials 4 Data Support van RDNL en Leren Preserveren van het NDE. De deelnemers aan de bootcamp hadden heel verschillende achtergronden en leerden over de verschillende inzichten, standaarden en terminologiën voor zowel erfgoeddata als onderzoeksdata. Belangrijk resultaat van de bootcamp was dat de cursisten ook vooral heel veel van elkaar leerden en elkaar begrijpen en elkaars data-taal leren spreken is een belangrijke focus voor verdere E-RIHS.nl trainingen.

Rapport

Alle bevindingen uit de landschapsstudie zijn gebundeld in een rapport dat aan de E-RIHS.nl werkgroep gepresenteerd is om de verdere oprichting van het netwerk te bevorderen.