De nieuwe thematische Digital Competence Centers zijn opgericht om domeinspecifieke uitdagingen rondom FAIR data aan te pakken. E-data sprak met het team van het thematische Digital Competence Center voor de sociale en geestes­wetenschappen over de plannen voor de komende jaren.

“Het verbeteren van de domeinspecifieke onderzoekspraktijken om zo wetenschappelijke ontdekkingen en vooruitgang te stimuleren” – zo zouden Nicole Emmen­­egger en Nils Arlinghaus het doel van het thematische Digital Competence Center (TDCC) in een zin samenvatten. Zij zijn in maart 2023 gestart als netwerkmanager en community coördinator van het TDCC voor de sociale en geestes­wetenschappen (SSH).

De drie TDCC’s – SSH, LSH (Life Sciences and Health) en NES (Natural & Engineering Sciences) – zijn met finan­ciering van NWO opgericht om een domeingerichte aanpak te bieden. Zij werken als aanvulling op de lokale DCC’s die onderzoekers aan hun eigen instituut ondersteunen, en de nationale expertisecentra (zoals DANS, SURF of het Netherlands eScience Center) die algemene diensten en infrastructuur leveren. Het werk van de TDCC’s richt zich ook op het beleid en de wetenschapsstrategie in samenspraak met onder meer Open Science NL en andere nationale initiatieven. De focus van de TDCC’s ligt op domeinspecifieke uitdagingen rondom Open Science en FAIR data. Elk TDCC heeft in de afgelopen periode al een aantal knelpunten geïdentificeerd die de komende tijd aangepakt wordt. “Veel SSH-onderzoekers werken met kwalitatieve data, maar de richtlijnen en aanbevelingen rondom FAIR data en Open Science zijn vaak niet gericht op dit type data. Dit willen we verbeteren”, legt Emmenegger uit. “Een ander belangrijk kenmerk van het SSH-domein is het werken met gevoelige data, zoals data met copyright of persoonsgegevens die verwerkt moeten worden volgens de AVG.”

Roadshows en visites

Momenteel zijn Arlinghaus en Emmenegger druk bezig om het hele land door te reizen en kennis te maken met het veld. “We gaan langs bij alle lokale DCC’s om te praten over de ervaringen van de SSH-gemeenschap”, zegt Arlinghaus. Hij geeft aan dat beiden zich ook richten op een nauwe samenwerking met de infrastructuren van het domein, zoals CLARIAH en ODISSEI. “Er zijn al veel goede werkwijzen en tools beschikbaar, maar het landschap is erg groot en divers waardoor we niet altijd de juiste links leggen. De drie TDCC’s willen helpen om de verschillende stukken van het landschap met elkaar te verbinden.”

An image of Nicole Emmenegger and Nils Arlinghaus looking over a table with various flipovers and postids. The image gives the impression of a concentrated brainstorm session.
Nicole Emmenegger en Nils Arlinghaus bezoeken de Nederlandse SSH onderzoeksgemeenschap met hun roadshows voor discussie en brainstorm events.

Non-competitive funding

Om de ontwikkeling van het landschap te ondersteunen en de knelpunten aan te pakken, stellen de drie TDCC’s financiering beschikbaar. In tegenstelling tot de meeste NWO-beurzen volgt dit een model van non-competitive funding. Arlinghaus licht dit toe: “Wij gaan projecten financieren op basis van de behoeften van de gemeenschap. En moedigen verschillende organisaties aan om samen te werken aan een gemeenschappelijk projectvoorstel.” Emmenegger en Arlinghaus horen graag over de ideeën die leven: “Neem vooral contact met ons op, of spreek ons aan op een community event.”

www.tdcc.nl