Nieuwe tools voor Europese data

In oktober vond het eerste Creative Camp plaats van Talk of Europe. Verschillende teams ontwikkelden toepassingen die gebruikmaken van de Linked Data uit het project.

Het project Talk of Europe (ToE) is een vervolg op PoliMedia, waarin verslagen van Nederlandse politieke debatten in combinatie met krantenartikelen en radiofragmenten doorzoekbaar zijn gemaakt. De doelstellingen van ToE zijn vergelijkbaar, maar ambitieuzer: het publiceren van de verslagen van het Europees Parlement als Linked Data en het stimuleren van de ontwikkeling van toepassingen om deze data te gebruiken.

“De dataset met verslagen is al beschikbaar via een SPARQL-endpoint en de reacties zijn zeer positief,” aldus Martijn Kleppe, coördinator van het project namens de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Deze internationale dataset is interessant voor onderzoekers in alle EU-landen. Hij is beschikbaar in 22 talen, en kan zo gekoppeld worden aan datasets in net zoveel talen.”

Organisator Max Kemman: “Met vijf teams was het Camp overzichtelijk. Dat gaf de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan.” Foto: Lindi Melse.

Van visualisaties tot taalanalyse

Voor de ontwikkeling van toepassingen die gebruikmaken van deze dataset organiseert het projectteam drie Creative Camps. Gedurende vijf dagen werken teams uit verschillende landen aan tools voor onderzoekers uit de geestes- en sociale wetenschappen. Het eerste Creative Camp vond van 6 tot en met 10 oktober plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

“Het Camp is zeer goed verlopen,” vertelt Max Kemman, organisator van het Camp namens de Erasmus Universiteit Rotterdam. De teams gingen ieder op verschillende manieren met de dataset aan de slag. “We zagen visualisaties om de dataset inzichtelijk te maken, een koppeling met een nationaal parlement om politieke loopbanen te onderzoeken en een taalanalyse om de dataset te verrijken of om meer inzicht te krijgen in hoe politici praten over onderwerpen.”

Sommige deelnemers hebben inmiddels hun tools online beschikbaar gesteld. Anderen willen ze eerst nog door ontwikkelen of willen ze inbouwen in bestaande producten.

Duidelijke meerwaarde

Het projectteam ziet een duidelijke meerwaarde in het organiseren van deze Creative Camps. “Als we de dataset met een persbericht online hadden gezet, was het wellicht wel opgepakt, maar had het waarschijnlijk lang geduurd voordat andere onderzoekers ermee aan de slag gingen,” aldus Kemman. “Daarnaast kregen we nu direct feedback op de data en hoe we deze nog beter kunnen communiceren. En ten slotte profiteren de deelnemers van elkaars kennis.”

Het volgende Camp vindt van 23 -27 maart plaats in het Meertens Instituut in Amsterdam. Kleppe: “Dit keer formuleren we een aantal concrete thema’s, zodat de ontwikkelde tools verder aansluiten bij de behoeften van geestes- en sociale wetenschappers.”

Kijk voor meer informatie op de website van Talk of Europe.