CentERdata

Leven in Nederland: Van 2011 tot en met 2012 is in het Immigrantenpanel van CentERdata een onderzoek afgenomen over hoe mensen het leven in Nederland ervaren. De data bestaan uit negen metingen met steeds een selectie uit verschillende thema’s. De hoofdthema’s zijn: eten, klimaat, mens, natuur, politiek, taal, vrijheid, werk en wonen. Het onderzoek is opgezet door Gamze Demirel, Suzan Elshout, Miquelle Marchand, Annette Scherpenzeel, Maarten Streefkerk en Corrie Vis. Door middel van de verschillende metingen wordt getracht een compleet beeld te krijgen van het leven in Nederland. Dit onderzoek werd gefinancierd door het MESS project, cross-culturele psychologie aan de Universiteit van Tilburg en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De data zijn beschikbaar via het LISS panel.

Ook sinds kort beschikbaar

Studies LISS panel

 • Versluis, A.; Verkuil, B.; Brosschot, J.F., december 2013, Examining the relationship between effort-reward imbalance and implicit emotions in the workplace
 • Terluin, B.; Brouwers, E.; Duijsens, I., juli – oktober – november 2013, Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population, Wave 1-3
 • Anderson, K.; Delsen, L.; Kantarcı, T., maart 2014, Stated Preference Analysis of Flexible Pension Plan Choices in the Netherlands
 • Simons, A.M.W.; Groffen, D.A.I.; Bosma, H., februari 2013, Does stigmatisation “explain” why low socioeconomic status is related to poor health?
 • Fernee, H., september 2012 – september 2013, Time Use Study
 • CentERdata, Family and Household – Wave 7, maart – april 2014
 • CentERdata, Work and Schooling – Wave 7, april – mei 2014

Studies Immigrant panel

 • Bekker, M.H.J.; Balkom, A.J.L.M. van; Ouwens, M.A.; Rutten, E.A.P., oktober – december 2012, Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context – Part 1-3
 • CentERdata, december 2013, Politics and Values – Wave 1
 • Terluin, B.; Brouwers, E.; Duijsens, I., juli 2013, Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via de website van LISS Data.

DANS

Nationaal Sportonderzoek: Het Nationaal Sportonderzoek (NSO) is de opvolger van de SportersMonitor, een onderzoek dat door het W.J.H. Mulier Instituut periodiek is uitgevoerd. De doelstelling van het NSO is het verkrijgen van inzicht in de sportparticipatie en de attitude ten aanzien van sportgerelateerde onderwerpen van de Nederlandse bevolking van 15 tot en met 80 jaar. De doelpopulatie bestaat derhalve uit alle Nederlanders in de leeftijd van 15 tot en met 80 jaar wonend in particuliere huishoudens. Eerdere metingen van de SportersMonitor hebben plaatsgevonden in 2008, 2010 en 2011. De onderzoeken van Drs. R. van den Dool (Mulier Instituut), Nationaal Sportonderzoek 2012 (2014-12-12) en 2013 (2014-09-23), persistent identifiers: urn:nbn:nl:ui:13-owvg-2j en urn:nbn:nl:ui:13-4n0v-pv zijn beschikbaar in EASY.

Ook sinds kort beschikbaar

 • Verheijen, Dr. J.P.E. (2013-10-01), Balancing men, morals and money: Women’s agency between HIV and security in a Malawi village. urn:nbn:nl:ui:13-f11p-pn
 • SEO Economisch Onderzoek (2014-08-18), Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving. urn:nbn:nl:ui:13-3hdg-dm
 • Tolsma, Dr. J. (Radboud University Nijmegen); Kraaykamp, Prof. dr. G.L.M. (Radboud University Nijmegen); Graaf, Prof. dr. P.M. de (Universiteit Tilburg); Kalmijn, Prof. dr. M. (Universiteit van Amsterdam); Monden, dr. C.M. (Oxford University) (2014-11-03), Netherlands Longitudinal Lifecourse Study – NELLS Panel Wave 1 2009 and Wave 2 2013 – versie 1.1. urn:nbn:nl:ui:13-5wyt-c6
 • Sociaal Cultureel Planbureau – SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS (2009), AVO-cultuur 2009, vervolgmodule 1: ICT-gebruik voor cultuur. urn:nbn:nl:ui:13-4wnk-8w
 • Sociaal Cultureel Planbureau – SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS (2009), AVO-cultuur 2009, vervolgmodule 2: Kunstbeoefening. urn:nbn:nl:ui:13-evsk-6f
 • Sociaal Cultureel Planbureau – SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS (2009), AVO-cultuur 2009, vervolgmodule 3: Receptieve Cultuurparticipatie. urn:nbn:nl:ui:13-2fik-w5
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2014-10), Gezondheidsenquête 2012. urn:nbn:nl:ui:13-evl4-1m
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2014-10), Gezondheidsenquête 2013. urn:nbn:nl:ui:13-3jen-dc
 • Haselager, dr. G.J.T. (Radboud University Nijmegen); Aken, prof. dr. M.A.G. van (Utrecht University) (2000), Personality and Family Relationships; Gezin en Persoonlijkheid. urn:nbn:nl:ui:13-8mpw-ap
 • As, MA S. van (2014-05), Opgraving Oss Horzak West 2013. Bewoningsporen uit de late ijzertijd en de late middeleeuwen. urn:nbn:nl:ui:13-mhxl-jq
 • Tump, drs M (BAAC bv) (2014-09), Leersum, Middelweggebied, deelgebied 1 en 2. Opgraving. urn:nbn:nl:ui:13-j14l-qk

Niet meer beschikbaar is de website edna.nl. Alle informatie over het e-depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA) is opgenomen op de nieuwe DANS-website dans.knaw.nl. Bezoekers van edna.nl worden automatisch naar de juiste pagina op de DANS-website geleid. Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar.

Huygens

Koninkrijk in wording online: Het Koninkrijk der Nederlanden werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied – dit alles gebeurde naast en na elkaar in een periode van amper twee jaar. De website ‘Koninkrijk in wording’ wil in deze gebeurtenissen duidelijkheid brengen en inzicht verschaffen. Het beginpunt op deze site is de historische inleiding, die een beknopt chronologisch overzicht van de jaren 1813-1815 biedt. Voor wie meer wil weten, zijn er eveneens een calendarium met de belangrijkste data, een overzicht van relevante publicaties, directe toegangen tot de originele bronnen, afbeeldingen van gebeurtenissen en personen en korte levensbeschrijvingen van de hoofdrolspelers.

Kijk voor meer informatie op de website: koninkrijk1813.huygens.knaw.nl