CLARIAH-financiering voor Amsterdam Time Machine

Het CLARIAH-bestuur heeft besloten om het project Amsterdam Time Machine (ATM) een financiering van € 251.000,- toe te kennen. Dankzij deze financiering komt de geo-infrastructuur HisGIS van de Fryske Akademy beschikbaar voor ATM en maakt het voortaan onderdeel uit van de generieke CLARIAH-infrastructuur. Zo komen data en tools niet alleen ter beschikking voor onderzoek naar Amsterdam, maar ook voor geesteswetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Daarnaast levert dit deelproject aan CLARIAH drie onderzoeks-use cases (in de taalkunde, sociale & economische geschiedenis en mediastudies), die elkaar versterken en samen de mogelijkheden van de CLARIAH-infrastructuur demonstreren.
clariah.nl