‘Net als internetbankieren’

Met de vernieuwde Remote Access-faciliteit kunnen onderzoekers makkelijker hun eigen data koppelen met die van het CBS. Ruurd Schoonhoven, senior relatiebeheerder bij CBS Microdata Services, vertelt. 

Zelf analyses doen op brongegevens van het CBS en een eigen dataset koppelen aan microdata uit de CBS-bestandencatalogus, dat is de kern van de recent vernieuwde Remote Access(RA)-faciliteit van het CBS. Schoonhoven: “Voorheen moesten onderzoekers inloggen via een speciale remote-accesscomputer met vingerafdruklezer. Tegenwoordig werkt het systeem zoals internetbankieren: inloggen op de beveiligde omgeving van het CBS kan vanaf iedere computer. We stellen uiteraard wel eisen, zo moet de computer voorzien zijn van anti-virussoftware en moet het wifi-netwerk wachtwoordbeveiliging hebben. Ook voor de privacychecks die CBS uitvoert op te exporteren bestanden zijn meer flexibele varianten geïntroduceerd.” 

Bestandencatalogus

Door de vernieuwing kunnen geautoriseerde onderzoekers makkelijker gebruikmaken van de CBS-bestandencatalogus met persoons­gebonden data over onderwijs en opleiding, wonen en werken, inkomen, gezondheid en uiteraard demografische gegevens. Maar ook bedrijfsgebonden gegevens over productie, innovatie en handel staan in de catalogus. “We hebben datasets van ongeveer driehonderd onderwerpen en over vijf tot twintig jaar beschikbaar”, legt Schoonhoven uit. “Omdat alle data onderling koppelbaar zijn, biedt dat uitgebreide mogelijkheden voor thema-overstijgend onderzoek.” 
Jaarlijks maken ongeveer 700 onder­zoekers hiervan gebruik. “Deelnemers aan ODISSEI krijgen een kor­ting op de kosten”, aldus Schoon­hoven.
En er is meer in beweging gezet via ODISSEI. Schoonhoven: “Mede via ODISSEI verkent het CBS met SURFsara of koppelingen op microniveau mogelijk zijn. Het combineren van de datarijkdom van het CBS met de rekenkracht en opslagcapaciteit van SURFsara kan grootschaligere kwantitatieve analyses mogelijk maken, bijvoorbeeld door klassieke sociaalwetenschappelijke gegevens te combineren met genetische data.”

Meer weten?

Benieuwd naar de onderzoeks­mogelijkheden? 
Neem dan contact op met CBS Microdata Services 
via microdata@cbs.nl of kijk op cbs.nl/microdata