ODISSEI komt op stoom

ODISSEI ontwikkelt een onderzoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen. Wat gaat er precies gebeuren?

“Nederland behoort tot de wereldtop in de sociale wetenschappen, maar er zijn allerlei factoren die dat bedreigen”, vertelt Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit. “Denk aan de beperkte middelen om bestaande datacollecties te consolideren en de beperkte computer­capaciteit om verrijkte databestanden te analyseren.” 
ODISSEI moet ervoor zorgen dat Nederland zijn koppositie in het vakgebied behoudt. Afgelopen jaar is een start gemaakt met de ontwikkeling van deze onderzoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen. Dykstra is een van de initiatiefnemers die ervoor hebben gezorgd dat het project inmiddels op NWO’s roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten is opgenomen. Momenteel is ze voorzitter van de Management Board van ODISSEI.

Data verbinden

Met name de samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt ODISSEI zo bijzonder, vertelt Dykstra. “Onderzoekers kunnen via remote access nu al gebruikmaken van de gegevens van het CBS, maar die gekoppelde register- en surveydata willen we binnen ODISSEI op een veilige en meer gebruiksvriendelijke manier beschikbaar maken. Omdat we ook focussen op interoperabiliteit, kunnen we via een datahub de verschillende dataverzamelingen van onze partners onderling verbinden. Voor de benodigde veiligheid en rekenkracht zijn we een samenwerking aangegaan met SURFsara.”

ODISSEI, de Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovation, is een belangrijke partner voor het CBS. ODISSEI ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland, en stimuleert het gebruik van de RA-faciliteit van het CBS bij haar deelnemers. Door de combinatie van de datarijkdom van het CBS, de rekenkracht en opslagcapaciteit van SURFsara en de infrastructuur van ODISSEI kunnen nieuwe onderzoeksvragen worden beantwoord, zoals bijvoorbeeld: “Welk effect heeft het verhogen van de AOW-leeftijd op het grootouderschap?” credits brfcs, pixabay

Tools voor analyse

ODISSEI maakt het mogelijk nieuwe actuele onderzoekvragen te beantwoorden. Dykstra: “Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de decentralisatie van de zorg op lokaal niveau? En welk effect heeft het verhogen van de AOW-leeftijd op het grootouderschap?” Ook zal ODISSEI zich richten op het bijeenbrengen en ontwikkelen van tools om de gekoppelde data mee te analyseren. “We zullen deels werken met bestaande statistische technieken. Ook in andere vakgebieden zie je software die wij zouden kunnen gebruiken. Zo heeft CLARIAH een tool ontwikkeld waarmee je websites kunt ‘scrapen’. Of kijk naar de methode die we gebruiken om data uit accelerometers te analyseren. Oorspronkelijk is die tool ontwikkeld door vogelonderzoekers op Texel die wilden weten wanneer vogels vliegen of rusten. Zo kunnen we elkaar allemaal verder helpen.”
ODISSEI heeft inmiddels 27 deelnemers, waaronder alle universiteiten en verschillende kennisinstellingen. “Zij krijgen middels een soort abonnement allerlei voordelen, zoals reductie op het gebruik van CBS-data en mogelijkheden voor dataverzameling. Ook willen we het prototype van de infrastructuur die er nu ligt, doorontwikkelen tot een pilot die we steeds verder kunnen uitbreiden.”
odissei-data.nl