Archief Publieke Omroep toegankelijk voor wetenschappers

Een lang gekoesterde wens van mediawetenschappers is uitgekomen: sinds kort kunnen zij gearchiveerde radio- en televisie-uitzendingen van de Publieke Omroep online raadplegen.

Zo’n dertig geesteswetenschappers kwamen de eerste week van juli bijeen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor de CLARIAH Media Studies Summer School. In teams werkten zij aan onderzoeksvragen waarin media centraal stonden. Hierbij gebruikten zij de Media Suite, een platform waarin wetenschappers onderzoek kunnen doen met audiovisueel materiaal en tekstuele mediabronnen. Zo analyseerden zij wie er wel en niet aan het woord komt in het vluchtelingendebat en of de verhouding mannen en vrouwen in het tv-programma Buitenhof is veranderd. Voor het eerst konden zij ook op afstand de gearchiveerde uitzendingen van de Nederlandse Publieke Omroep raadplegen, dankzij een nieuwe archiefovereenkomst die online toegang exclusief voor wetenschappelijk gebruik toestaat. “De data op het platform zijn alleen toegankelijk met een account van een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling”, vertelt Eva Baaren, Adviseur Digital Humanities bij Beeld en Geluid.

Delen van data

Naast de collecties bij Beeld en Geluid biedt de door CLARIAH ontwikkelde Media Suite ook de mogelijkheid om met kranten van de Koninklijke Bibliotheek, de Desmet-collectie van EYE Filmmuseum en de Oral Historycollecties van DANS onderzoek te doen, al dan niet gecombineerd. “De Media Suite is gebouwd op de groei, zodat ook collecties van andere instellingen kunnen worden toegevoegd”, aldus Baaren. “Onderzoekers kunnen straks ook hun eigen data importeren. Iemand kan dan zelf Twitter-data scrapen en die in samenhang met andere media analyseren.

Volop in ontwikkeling

De Media Suite beschikt over mogelijkheden data te doorzoeken, visualiseren, annoteren en analyseren. Daarnaast is er een persoonlijke gebruikersomgeving om resultaten te bewaren en annotaties te bewerken. Aan de tools wordt nog verder gebouwd. Baaren: “Onlangs hebben we een groot deel van het radio- en televisiemateriaal door ons spraakherkenningssysteem gehaald en de transcripties als data in de Media Suite toegevoegd. Uiteindelijk willen we dat gebruikers dit ook zelf met hun data kunnen doen.”
De Media Suite is dus nog volop in ontwikkeling – kan de gemiddelde geesteswetenschapper er wel al mee uit de voeten? “Het is zeker gebruiksvriendelijk”, stelt Baaren. “We hebben ingezet op transparantie en duurzaamheid. Maar zoals met elke onderzoeksmethode moet je leren wat er kan en wat niet. Voor iemand met ervaring in de digitale geesteswetenschappen is het zeer goed te doen. Nieuwe gebruikers zullen we met onze kennis ondersteunen.”

Vierde online versie

Eind 2018 wordt de vierde versie van de Media Suite opgeleverd, de laatste binnen CLARIAH-Core. Hiermee komt de voortgang van het project echter niet tot stilstand: ook in het vervolgproject CLARIAH PLUS zal het platform verder doorontwikkeld worden.

mediasuite.clariah.nl/