Gehoord & bijgewoond (Juni 2020)

SURF VRE Informatiebijeenkomst

In het huidige onderzoekslandschap wordt interdisciplinair en internationaal samenwerken, het delen van data en het beschikken over high performance rekenkracht steeds belangrijker. Een Virtual Research Environment (VRE), of virtuele onderzoeksomgeving, biedt hiervoor een uitkomst. Hoger onderwijsinstellingen kunnen eenvoudig hun eigen schaalbare VRE opzetten met de door SURF ontwikkelde Research Cloud. Kennis hierover werd op 7 april gedeeld via Zoom, met een recordaantal van 90 deelnemers. 

Rogier de Jong, Ivar Janmaat en Hylke Koers (allen SURF) lichtten enkele componenten van SURF Research Cloud toe: SURF Research Drive, SURF Research Access Management (SRAM) en iRODS. SURF Research Drive stelt onderzoekers in staat om op een veilige manier bestanden met elkaar te delen. SRAM, voorheen Science Collaboration Zone, biedt mogelijkheden om de identiteit van gebruikers vast te stellen, deze in groepen in te delen en toegang te verlenen. SRAM wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 beschikbaar gesteld. iRODS biedt oplossingen voor researchdatamanagement, waaronder annotatie en herleidbaarheid van onderzoeksgegevens. De recent aangebrachte koppeling tussen iRODS en Research Drive wordt de komende periode getest en uitgebreid. SURF verwacht dat het ook iRODS binnenkort kan aanbieden. Andere componenten van SURF Research Drive zijn het centraal administreren van gebruik en het virtualiseren van omgevingen. De organisatoren benadrukten dat het VRE-ecosysteem continue in ontwikkeling is en dat SURF-leden hier inspraak in hebben. Ten slotte lichtte Elo Bosma toe hoe het Erasmus MC (EMC) VRE’s heeft ingericht, waarbij is gekozen voor een combinatie van Microsoft Azure plus componenten van SURF. Hierin werkt het EMC in het consortium anDREa nauw samen met het Radboud UMC. Het EMC had gepland eind 2020 zo’n 100 VRE’s te hebben ingericht, maar verwacht door thuiswerken dat punt veel eerder te bereiken. 

Meer informatie over de volgende VRE-bijeenkomst staat op de website van SURF. 

surf.nl

Trainingsworkshop over aanbod in EOSC

Ellen Leenarts

In allerlei Europese projecten en onderzoeksinfrastructuren wordt gewerkt aan het ontwikkelen en aanbieden van services in de European Open Science Cloud (EOSC) voor onderzoekers en onderzoeksinstellingen, services op het gebied van dataopslag, open en FAIR data, maar bijvoorbeeld ook voor de analyse van big data. Om deze services goed te kunnen gebruiken, wordt een scala aan trainingen georganiseerd voor verschillende doelgroepen, variërend van service providers tot onderzoekers. Zo kwamen eind februari dertig trainingscoördinatoren uit verschillende Europese projecten en onderzoeksinfrastructuren in Den Haag bijeen om te zorgen dat trainingsmaterialen en diensten op het gebied van trainingen, net als services en data, gemakkelijker toegankelijk worden. 

In samenwerking met de Europese infrastructuren Open­AIRE, EGI en EUDAT en met subsidie van het EOSC-secretariaat was een tweedaags programma opgezet. Na korte introducties door Rene Belsø van de EOSC Working Group on Rules of Participation en Iryna Kuchma van de EOSC Skills and Training Working Group was het tijd voor de trainingscoördinatoren om gezamenlijk aanbevelingen te formu­leren op het gebied van Rules of Participation voor het geven van trainingen in de EOSC en om praktische richtlijnen op te stellen voor aankomende trainers en trainingsorganisaties die willen deelnemen aan de EOSC. 

Gedurende de talrijke breakout sessies werd gewerkt naar een rapport met aanbevelingen. Dit rapport is aan de EOSC-werkgroepen gepresenteerd en openbaar gemaakt via Zenodo. 

DOI: 10.5281/zenodo.3739055

Tijdens de EOSC Training workshop brainstormden dertig trainingscoördinatoren over de vraag hoe trainingsmaterialen en diensten op het gebied van trainingen gemakkelijker toegankelijk kunnen worden. 
Credits: Janno de Jong
Tijdens de EOSC Training workshop brainstormden dertig trainingscoördinatoren over de vraag hoe trainingsmaterialen en diensten op het gebied van trainingen gemakkelijker toegankelijk kunnen worden. 
Credits: Janno de Jong

Webinar SSHOC over dataopslagdienst voor SSH

Marieke Willems

Op 18 maart organiseerde SSHOC een webinar voor serviceproviders van het Consortium van European Social Science Data Archives (CESSDA), om te bespreken wat hun ideeën zijn over een SSHOC Dataverse service. 

SSHOC staat voor Social Sciences & Humanities Open Cloud. SSHOC heeft als doel om initiatieven van de huidige Europese onderzoeksinfrastructuren op het gebied van Sociale- en Geesteswetenschappen (SSH) beter op elkaar en op de Europese Open Science Cloud (EOSC) te laten aansluiten, om zo onderzoekers binnen het SSH-domein beter van dienst te zijn. 

Eén van de diensten die SSHOC ontwikkelt, is een dataopslagdienst voor SSH-instellingen. Deze nieuwe dienst, gebaseerd op Dataverse-software, zal worden aangepast aan de behoeften van de Europese onderzoeksinfrastructuren, denk hierbij aan vertalingen van de User Interface, aanpassing van het metadata formaat en de ontwikkeling van data viewers. Dataverse (dataverse.org) is open source software, ontwikkeld door het instituut voor kwantitatieve sociale wetenschappen (IQSS) van de Universiteit van Harvard. SSHOC Dataverse wordt ontwikkeld onder leiding van DANS. 

SSHOC’s virtuele discussie startte met een presentatie van de huidige functionaliteit, gevolgd door een overzicht van nieuw te ontwikkelen features. Na deze presentaties werd input van de deelnemers verzameld, en richtte de geëngageerde discussie zich op essentiële vereisten voor een dergelijke service, voorkeuren, organisatie en noodzakelijke training. Bijna alle CESSDA serviceproviders waren vertegenwoordigd. In totaal namen 47 mensen deel aan de discussie.

De volgende stap in de SSHOC Dataverse ontwikkeling zijn virtuele discussies met drie andere Europese onderzoeksinfrastructuren binnen het project: DARIAH, CLARIN en E-RIHS. De opnamen en presentatie van de virtuele discussie staan op de website van SSHOC. 

sshopencloud.eu/sshoc-webinar-cessda-service-providers-dataverse