Succesvolle minor Data Wise

De minor Data Wise aan de Rijksuniversiteit Groningen leert studenten om vanuit verschillende disciplines met data te werken.

“Studenten breken hun hoofd over vragen als: hoe kan data worden gebruikt als bewijs? Is het ethisch verantwoord om algoritmen toe te passen op een maatschappelijk probleem? Hoe kunnen we inzicht krijgen met behulp van visualisaties?” Aan het woord is Gert Stulp, socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en mede-initiator van de minor Data Wise. “De minor is opgezet om studenten in aanraking te brengen met verschillende invalshoeken van verantwoord datagebruik, zodat ze in hun carrière met relevante experts kunnen communiceren.”

Leren van elkaar

In september 2019 startte de minor met het maximum van 60 studenten. Programmadirecteur Anne Beaulieu: “De kern van de minor is een collaborative data project waarin een team van vijf studenten werkt aan een data gerelateerde casus van een externe organisatie zoals Philips of het Nederlandse Rode Kruis. Ter voorbereiding op het dataproject krijgen de studenten de vakken introduction to data, waarin ze een basis en ‘gezamenlijke taal’worden bijgebracht en dynamics of multidisciplinary teamwork, waarin studenten leren in teams te werken en elkaars vaardigheden te herkennen en waarderen. Het is prachtig om te zien dat elke student vanuit diens eigen expertise kijkt – van bedrijfskunde tot psychologie en astronomie tot geschiedenis – maar dat ze alleen gezamenlijk tot een oplossing komen. Hierdoor leren de studenten de taal van elkaars discipline te spreken.” Gert vult aan: “Een student sociale wetenschappen heeft meer ervaring met een kritische kijk naar data over mensen en het trekken van gerechtvaardigde conclusies, een student informatica zal vaardiger zijn in het verwerken en analyseren van data.” Studenten kiezen ook nog drie uit zes verdiepende keuzevakken.

Voor onderzoekers

Op de vraag of elke sociale- of geesteswetenschapper goed moet kunnen programmeren, antwoorden beide ontkennend. Anne: “Niet iedereen hoeft te kunnen programmeren om iets zinnigs met data te kunnen doen, net zoals niet iedereen weet hoe een auto precies werkt om goed te kunnen rijden.” Gert voegt toe: “Maar het is wel nuttig om minstens een beetje te weten wat programmeren precies inhoudt om zinvol met computerexperts te kunnen spreken.” Toch vindt Gert het jammer dat studenten in de sociale- en geesteswetenschappen niet meer in aanraking komen met programmeren: “Opleidingen kunnen helpen om de drempel van het werken met computercode te verlagen door voor statistiekonderwijs het technische programma R te gebruiken in plaats van een programma met een volledige grafische interface als SPSS. Hierdoor leren ze iets van programmeren, maar krijgen ze als bonus ook meer inzicht in hun data.” Anne: “Onze studenten krijgen een goede basis om in de wetenschap te werken. Onderzoek wordt steeds meer in teams en in gesprek met de maatschappij gedaan. Het zou mooi zijn als de aanpak van dit programma uitgebreid kan worden naar graduate programmes voor onderzoekers. Er is behoefte aan innovatie én verantwoord gebruik van data, en dat leer je bij Data Wise.”

 rug.nl/gmw/education/minor/ datawise