KansenKaart.nl schetst rijk beeld van kansengelijkheid in Nederland

Waar je in Nederland wordt grootgebracht, kan sterk samenhangen met je latere inkomen, blijkt uit de onlangs gelanceerde interactieve website KansenKaart.nl

Econoom Bastian Ravesteijn (Erasmus School of Economics) en zijn team brachten met gepseudonimiseerde CBS-microdata het gemiddelde jaarinkomen in 2017 en 2018 in kaart van Nederlanders die tussen 1982 en 1987 werden geboren. KansenKaart.nl toont dit gemiddelde jaarinkomen per gemeente of wijk waar deze dertigers in 1995 woonden. 


KansenKaart.nl toont het gemiddelde jaarinkomen per gemeente of wijk waar dertigers in 1995 woonden. 
KansenKaart.nl ©MapTiler ©OpenStreetMap contributors

Inkomensverschillen

Ravesteijn en zijn team documenteerden flinke inkomensverschillen tussen mensen met ouders met lage en hoge inkomens en tussen regio’s in Nederland. Maar ook als het ouderlijk inkomen gelijk werd gehouden, bleek dat er substantiële verschillen waren tussen en zelfs binnen gemeentes. 

Sterke infrastructuur

Het onderzoek profiteerde van de in Nederland aanwezige onderzoeksmogelijkheden. “In Nederland was het dankzij de data-infrastructuur bij het CBS en de financiële ondersteuning vanuit ODISSEI mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Dit zou in de meeste andere Europese landen enorm kostbaar of zelfs onmogelijk zijn geweest. Zo loopt Nederland internationaal voorop als het gaat om het vergaren en delen van kennis over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals het ontstaan en tegengaan van kansenongelijkheid”, licht Bastian Ravesteijn toe. 
Om de onderzoeksresultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken, ontwikkelden de onderzoekers de website KansenKaart.nl, geïnspireerd door de Amerikaanse Opportunity Atlas. Ravesteijn: “Burgers, beleidsmakers en onderzoekers kunnen eenvoudig online zien hoe omstandigheden in de jeugd samenhangen met uitkomsten later in het leven.” In maart 2021 worden extra data en resultaten toegevoegd aan de Nederlandse website.

Verdere ontwikkeling

Ravesteijn en zijn team zullen de komende tijd het project nog verder gaan ontwikkelen. Hiervoor zullen ze gebruikmaken van de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC). Met de OSSC kunnen ze met enorme rekenkracht de grote hoeveelheid data analyseren in een beveiligde omgeving die voldoet aan de strenge regelgeving rondom het beschermen van privacy. “Voor het doen van analyses voor het onderzoek rondom de website KansenKaart.nl zijn we in de reguliere beveiligde CBS Remote Access Environment enorm veel tijd kwijt. Het is fantastisch dat we middels parallel computing op de OSSC nu een rijk beeld kunnen schetsen van kansengelijkheid in Nederland”, sluit Ravesteijn af.

KansenKaart.nl