Een netwerk voor trainers in de SSH

Het Europees gefinancierd project SSHOC faciliteert trainers in de sociale- en geesteswetenschappen met een community voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Door: Ellen Leenarts

SSHOC staat voor Social Sciences and Humanities Open Cloud en zoomt in op de sociale- en geesteswetenschappen en het stimuleren van samenwerking hierbinnen. Het sorteert voor op een interdisci­plinaire samenwerking binnen de European Open Science Cloud. Verschillende Europese onderzoeksinfrastructuren en andere stakeholders zoals DARIAH, CLARIN, LIBER, CESSDA en DANS zijn partners in het project. Het project ondersteunt onder andere trainers op het gebied van Open Science en Research Data Management. Met workshops, train-the-trainer bootcamps en webinars wordt kennis gedeeld die in meerdere disciplines bruikbaar is.
Bij inmiddels 150 vakgenoten staat het maandelijks online training community overleg in de agenda. De leden bepalen de onderwerpen en nodigen eventueel externe sprekers uit, bij interesse zijn leden bij het overleg en delen zij hun ervaringen. Onderwerpen die de revue passeren, zijn bijvoorbeeld: welke tools zijn beschikbaar voor het geven van een (interactieve) online training welke herbruikbare trainingsmaterialen zijn er op het gebied van de bekostiging van research data management of het gebruik van gevoelige persoons­gegevens?

Credits: Chris Montgomery on Unsplash.

Bij het maandelijks online overleg delen professionals hun ervaringen over bijvoorbeeld beschikbare tools voor (interactieve) online trainingen en herbruikbare trainingsmaterialen. Geïnteresseerde trainers kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Aanmelden kan via sshopencloud.eu/ssh-training-community.

Online toolkit

DANS is binnen het project verantwoordelijk voor het vormgeven van het training netwerk, het organiseren van train-the-trainer bootcamps en het ontwikkelen van een service voor het vinden van herbruikbare trainingsmaterialen en tools. Deze ‘Training Discovery Toolkit’ is online beschikbaar via de website van het project. Ontwikkelt een partner een training, tool of ander handig hulpmiddel, dan kan dit worden opgenomen in de toolkit. Een voorbeeld is de DANS Data Game, geïnteresseerden kunnen het kwartet als pdf downloaden, per post toegestuurd krijgen en er is een online variant. Onlangs is dit spel aan de toolkit toegevoegd, waardoor nog meer mensen spelenderwijs een indruk kunnen krijgen van het Europese onderzoeksdatalandschap.
SSHOC loopt tot maart 2022. Met extra netwerkbijeenkomsten, en een gids van trainers in de sociale en -geesteswetenschappen, staan er nog een aantal mooie deliverables op de rol.


Een van de beschikbare tools is de DANS Data Game. Dit spel is door DANS ontwikkeld, door het vindbaar te maken via de ‘Training Discovery Toolkit’ kunnen nog meer betrokkenen spelenderwijs een indruk krijgen van het Europese onderzoeksdatalandschap.

Meer informatie is te vinden op de Training Community pagina van de SSHOC website.