Tussen maart 2020 en april 2021 werden 54 persconferenties over het Coronavirus georganiseerd door de Rijksoverheid. Onderzoeker Maarten Marx en zijn team (Universiteit van Amsterdam) hebben alle zinnen uit deze persconferenties handmatig geannoteerd op aanwezigheid van declaraties of toezeggingen (Searle’s speech acts) en op gedrags-beïnvloedingstechnieken, zoals het complimenteren of bang maken van burgers. Ook voegden de onderzoekers lexicale en grammaticale informatie per zin toe. Benieuwd naar alle data uit het onderzoek? De data zijn vrij online beschikbaar via DOI: 10.17026/dans-2af-rwmr.

Deze afbeelding toont de procentuele verdeling van alle zinnen per Corona-persconferentie over de 6 speech acts. Persconferenties met verzachtende en verzwarende maatregelen zijn respectievelijk aangegeven met groen en rood. Elk staafje in de grafiek kan gezien worden als een taartdiagram.