Eerste hulp bij Data Science

Kun je tijdens sociaalwetenschappelijk onderzoek ondersteuning gebruiken bij computationele uitdagingen? Neem dan contact op met het ODISSEI Social Data Science Team.

Sociale wetenschappers maken in toenemende mate gebruik van grote hoeveelheden data, die ze met steeds complexere technieken analyseren. Omdat niet alle wetenschappers altijd thuis zijn in de nieuwste computationele onderzoeksmethoden, heeft ODISSEI vorig jaar met Daniel Oberski (Universiteit Utrecht) het Social Data Science Team (SoDa) opgericht. 

Erik-Jan van Kesteren, teamleider SoDa, licht toe: “Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen lopen sommige onderzoekers tegen technische obstakels aan. De leden van SoDa beschikken over vaardigheden om dergelijke obstakels weg te nemen.” Het team bestaat uit research engineers en statistici met technische kennis om complexe vraagstukken te behandelen. Bovendien hebben ze goede contacten bij verschillende ODISSEI-organisaties, waardoor ze snel relevante aanvullende expertise kunnen inschakelen.

Handvatten

Credits: Photo by Chris Liverani on Unsplash

Van Kesteren benadrukt dat het belangrijk is dat sociale wetenschappers handvatten krijgen om nieuwe uitdagende onderzoeks­vragen te kunnen beantwoorden. Er zijn immers steeds meer grote datasets beschikbaar, niet alleen bij dataprojecten, maar bijvoorbeeld ook via het CBS. De vraag naar vaardigheden om hoogwaardig onderzoek te verrichten met dergelijke omvangrijke datasets, zal blijven toenemen.

Wetenschappers hoeven geen grote projecten uit te voeren om bij het team aan te kloppen. SoDa organiseert maandelijks een online Data Drop-in. Iedereen kan aanschuiven om specifieke onderzoekskwesties voor te leggen of algemene vragen te bespreken. Van Kesteren: “Laatst keken we met een onderzoeker of het mogelijk was de data van een bepaalde website te scrapen. Het kunnen kleine obstakels zijn die een onderzoeker tegenhouden om iets wel of niet te doen, even overleggen kan heel goed zijn. Soms is een vraag snel beantwoord, andere keren besteden we wat meer tijd aan een specifieke kwestie.” 

Grotere projecten zijn natuurlijk ook welkom. Soms leidt een hulpvraag zelfs tot een uitgebreidere samenwerking. In zo’n geval dragen de teamleden van SoDa bij aan de output van een project, of dit nu een wetenschappelijk artikel is, een onderzoeksaanvraag of een softwarepakket. Van Kesteren sluit af: “Wij zijn erg vrij in de manier waarop we onderzoek vooruit helpen. Wij delen niet alleen onze technische vaardigheden, maar ook ons enthousiasme voor innovatief computationeel onderzoek.”

odissei-data.nl/soda