Volgende fase voor één Europese data-infrastructuur

Veertien Task Forces van de European Open Science Cloud Association presenteerden in juli hun plannen voor de Europese wetenschappelijke data-infrastructuur.

Eén virtuele omgeving die elke Europese onderzoeker toegang geeft tot de nieuwste services voor het vinden en analyseren van data. Een plek waar data duurzaam opgeslagen en gedeeld kunnen worden voor nieuw innovatief onderzoek, gebaseerd op Open Science en FAIR-dataprincipes. Dat is de visie van de European Open Science Cloud (EOSC).

De afbeelding laat belangrijke uitgangspunten binnen de vorming van de EOSC zien.
Credits: EOSC

Om deze ambitie te realiseren, moeten bestaande infrastructuren op elkaar aansluiten en beleid en regelgeving geharmoniseerd worden. Een enorme klus, waar sinds 2018, onder meer gefinancierd door de Europese Commissie, honderden organisaties aan meewerken, waaronder ook Nederlandse organisaties zoals DANS, SURF, DTL en TUDelft. 
Sinds vorig jaar vertegenwoordigt en coördineert de EOSC-associatie het brede scala aan stakeholders die van EOSC een succes moeten maken. De associatie stelde begin dit jaar veertien Task Forces in rondom vijf centrale thema’s: implementatie van de EOSC, technische uitdagingen, metadata en datakwaliteit, onderzoekscarrières en opleiding, en duurzaamheid van de EOSC. In juli presenteerden alle Task Forces via een charter de activiteiten voor de komende twee jaar. 

Duurzame opslag

“Data duurzaam opslaan zodat het beschikbaar blijft voor nieuw onderzoek, is essentieel voor de wetenschap en de basis van de EOSC.” Aan het woord is Ingrid Dillo, adjunct directeur van DANS. “Als nationaal expertisecentrum en data repository is DANS al jaren betrokken bij de EOSC. Met onze kennis over metrics voor FAIR-data, semantische interoperabiliteit, uitwisseling van training en educatie, en onze visie rondom preservatie van onderzoeksdata, hebben we een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan vier charters. Hierdoor zorgen we ervoor dat de behoeftes uit de Nederlandse onderzoeksgemeenschap ook op Europees niveau gehoord worden.” Belangrijke focus is ook het certificeren van archieven. Dillo: “Onderzoekers moeten vertrouwen hebben in de systemen die de EOSC gaat gebruiken. Dat vertrouwen kan worden gegeven met gezamenlijke richtlijnen waar datarepositories aan moeten voldoen.”  
Het werk van de Task Forces neemt twee jaar in beslag en dient als basis voor de volgende implementatiefase van de EOSC.

Lees meer over de European Open Science Cloud op eosc.eu.