Binnen het EU Horizon 2020-project Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) heeft DANS een controlled vocabulary service ontwikkeld voor de dataverse software. Door: Marion Wittenberg.

Dataverse is open source software voor data repositories, ontwikkeld door het instituut voor kwantitatieve sociale wetenschappen (IQSS) van Harvard University. Inmiddels wordt de software wereldwijd door meer dan 70 installaties gebruikt, waaronder DataverseNL en de nieuwe DANS Data Stations, en draagt een internationale groep ontwikkelaars bij aan de code.

Met de functionaliteit die DANS ontwikkeld heeft, is het mogelijk om externe thesauri en andere begrippenlijsten te koppelen aan de metadatavelden binnen dataverse, wat de kwaliteit van de metadata ten goede komt. De functionaliteit is opgenomen in versie 5.7 van de dataverse software. 

Lees hier meer.