Om het welzijn van kinderen in Europa goed te kunnen monitoren, is longitudinale surveydata belangrijk.

In het COORDINATE-project (Cohort community Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe) wordt de basis gelegd om een cohortstudie op te zetten. Zo wordt de wetenschappelijke infrastructuur opgezet en een pilot-vragenlijst voor ouders en kinderen gelanceerd in vijf landen. Centerdata is onder andere betrokken bij de tooling en ontwikkeling van de survey en surveysoftware en bij het opzetten van datadisseminatie en remote data-access. Het project wil ook het gebruik van bestaande data stimuleren. Zo zullen Centerdata en andere partijen gastonderzoekers ontvangen die onderzoek willen doen met hun data. Op de projectwebsite kan men zich inschrijven voor aankomende webinars.

coordinate-network.eu