Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Hoe besteden Nederlanders hun vrije tijd tijdens corona?

In oktober en november 2021 werd de veertiende meting van de LISS Core Study ‘Social Integration and Leisure’ in het LISS panel afgenomen. Met behulp van deze kernvragenlijst is het mogelijk om ontwikkelingen van de afgelopen 14 jaar te bestuderen. Dit is met name interessant omdat zo gekeken kan worden wat het effect is geweest van corona op de tijdsbesteding van Nederlanders. In deze studie komen onderwerpen aan bod zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, sporten, media, hobby’s, cultuur, online activiteiten en vakanties. Tevens worden de sociale contacten van de respondenten in beeld gebracht. De data zijn beschikbaar via LISS Data Archive. DOI: 10.17026/dans-26s-pn6p

Credits: Pixabay

Ook sinds kort beschikbaar vanuit het LISS panel:

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl.