‘You can’t do DH alone’

Op 20 mei ging in het Amsterdamse Trippenhuis, hoofdkwartier van de KNAW, eHumanities.NL officieel van start. We spraken met Sally Wyatt, een van de vier programmaleiders. 

In de eerste plaats wil eHumanities.NL onderzoekers uit alle kamers van het academisch huis, maar ook erfgoedmensen en ICT-bedrijvensamenbrengen. “Samen staan we sterker,” aldus Wyatt. “We zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe onderzoeksmogelijk­heden die digitale technologie, digitale collecties en big data bieden. De concurrentie voor onderzoeks­financiering is nationaal én internationaal groot en dus is samenwerking geboden. Dat geldt des te meer voor de Digital Humanities, waar een brede waaier aan competenties, vaardigheden en kennis vereist is. You can’t do DH alone.”

Interfacing is cruciaal

De Canadese Wyatt is senior onderzoeker bij het HugensING en bijzonder hoogleraar Digital Cultures in Development aan de Universiteit Maastricht. Ze leidde eerder het gelijknamige vijfjarige eHumanities-programma van de KNAW. Gevraagd naar de concrete plannen van het nieuwe netwerk, benadrukt ze het belang van interfacing. “Zowel om samenwerking tussen alle disciplines te bevorderen, als om het bereik van de Digital Humanities te vergroten hebben we interfacingnodig – onderling, maar ook met andere groepen in de samenleving. Denk aan onderzoeksfinanciers, uitgevers of het bedrijfsleven. We moeten ontmoeting en uitwisseling op alle niveaus bevorderen. Daarom gaan we bijvoorbeeld lezingen en cursussen organiseren, werken we aan een overkoepelend sectorplan en zijn we in gesprek met een uitgever om een DH-reeks op te zetten.”

Sally Wyatt foto Moniek Wegdam

Drie speerpunten

Bij de eerste plannen voor eHumanities.nl, toen nog onder de naam Center for Humanities and Technology (CHAT), was ook IBM betrokken. Hoe staat het met de plannen om private partijen in het netwerk te betrekken? “We hebben drie speerpunten: fundamenteel DH-onderzoek stimuleren, de verdere ontwikkeling van een nationale DH-infrastructuur (CLARIAH) ondersteunen en waarborgen dat de Digital Humanities daadwerkelijk impact hebben. Op al deze punten kan de private sector een stempel drukken. De meeste deelnemers aan het netwerk hebben vaak al goede banden met de industrie of de uitgeverij. We willen die banden zeker aanhalen.”

Public Humanities

“Vergeet ook niet de publieke functie van Digital Humanities. In Canada en de VS is het wellicht zichtbaarder dan in Europa, maar DH heeft ook een rol in het aanjagen van nieuwe vormen van Public Humanities: het publiek betrekken bij geesteswetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt niet alleen door een bredere verspreiding van onderzoeksresultaten via digitale wegen, maar ook door mensen volwaardig te betrekken bij de productie encreatie van kennis. Bekend zijn de vele crowd-initiatieven waarbij bijvoorbeeld getranscribeerd of geannoteerd wordt.”
Op 7 november komt eHumanties.nl in Amsterdam weer bijeen. Het middagprogramma, over de invloed van het ontwerp van digitale tools, algoritmes en software op het onderzoeksresultaat, is openbaar toegankelijk.
ehumanities.nl