‘Met open identifiers wint iedereen’

Een ORCID (Open Researcher and Contributor ID) is een persoonlijke identifier die zorgt voor verbinding tussen onderzoekers, hun onderzoek, affiliaties en kan leiden tot onderzoeksbeurzen en innovatie. De voordelen op een rij.

John Doove, programmamanager Open Access bij SURFmarket: “Voor onderzoekers ligt de waardenpropositie van ORCID onder meer in het terugbrengen van administratieve lasten. Onderzoekers steken veel tijd in het rapporteren over hun onderzoek. Dat gaat ten koste van het daadwerkelijk uitvoeren ervan. ORCID helpt door als ‘linking pin’ op te treden. Hierdoor wordt informatie over de onderzoeker automatisch getransporteerd tussen verschillende systemen, waardoor de onderzoeker of zijn/haar ondersteuner de informatie maar één keer hoeft in te voeren. Bovendien is door het gebruiken van ORCID duidelijk wie wat publiceert en zorgt het voor een goede informatiehuishouding bij instellingen.” Dat laatste is ook weer belangrijk voor financiers. Doove: “Wereldwijd sluiten steeds meer financiers zich aan bij de ORCID -community. Met ORCID kunnen financiers een stukje geholpen worden met de verantwoording en monitoring van hun onderzoeksgelden.”

“De auteursidentifier ORCID lijkt de facto standaard te worden”

Collectief abonnement

“De afgelopen jaren hebben acht instellingen een collectieve ORCIDlicentieabonnement afgenomen. Tijdens deze pilot is bekeken welke voordelen een licentie oplevert en is kennis over het werken met ORCID gedeeld. Er zijn altijd koplopers met dit soort dingen, zoals de Universiteit Leiden. Zij werken al richting beleid en zien de voordelen van ORCID in. Zo kunnen zij dus goed delen wat werkt voor onderzoekers en bestuurders. Door deze kennisuitwisseling verrijken we elkaar en daarbij kunnen we, omdat we als groep een licentie hebben, ook nieuwe manieren onderzoeken om ORCID te gebruiken.”

Met het Collect & Connect-programma wil ORCID het integratieproces en het delen van gebruikerservaring internationaal stroomlijnen. Credits orcid.org

Koppelen

Ook DANS is betrokken bij het project. Aan de persoonspagina binnen NARCIS kunnen ORCID’s worden toegevoegd. Chris Baars, supervisor digital services bij DANS: “ORCID worden steeds vaker gebruikt in NARCIS. Binnen het Europese FREYA-project wordt gekeken naar het koppelen van identifiers, waaronder ORCID. Daarnaast wordt binnen FREYA gekeken naar zogenaamde ‘emerging PID-types’, bijvoorbeeld identifiers voor financiering, organisaties of onderzoeksfaciliteiten.” Momenteel hebben bijna 7.500 onderzoekers een ORCID geregistreerd binnen NARCIS en zijn ruim 17.500 Nederlandse ORCID’s aangevraagd. Ook de persoons-identifiers ISNI (International Standard Name Identifier) en DAI (Digital Author Identifier) worden ondersteund door NARCIS.

orcid.org