Inzet data uit Media Suite

Twee mediawetenschappers gebruikten de Media Suite om berichtgeving over COVID-19 in nieuwsprogramma’s te vergelijken met die over aids/hiv (1980-2000) en SARS (2002-2004).

De CLARIAH Media Suite geeft onderzoekers toegang tot de Nederlandse multimediale archieven van onder andere het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het EYE Filmmuseum, DANS en de Koninklijke Bibliotheek. Emillie de Keulenaar en Ivan Kisjes (Universiteit van Amsterdam) gebruikten de tool voor onderzoek naar berichtgeving over COVID-19. “Bij alle drie de epidemieën zagen we dat er op de Nederlandse televisie ook tegenstrijdige informatie aan bod kwam. Tijdens de huidige COVID-pandemie gebeurt dat echter veel meer dan bij de andere twee”, aldus De Keulenaar. “We zien dat dat vooral gebeurt om te debunken: mythes worden doorgeprikt. Die taak hebben televisiemakers blijkbaar op zich genomen.”

Tussen de meest genoemde besmettingsroutes van COVID-19 (februari-mei 2020) staat ook ‘5g’, met tussen haakjes hoe vaak in die maand het woord voorkwam in combinatie met woorden als ‘overdracht’. Het onderwerp ‘5g’ komt tijdens deze virusuitbraak aan bod op televisie in het kader van het ‘debunken’ van misinformatie. Aan de hand van de gekleurde banen zijn de toe- en afname van termen te volgen. Credits: mediasuitedatastories. clariah.nl/covid-19/

Nieuwe toepassingen

De Media Suite is continu in ontwikkeling. De Keulenaar: “In de toekomst is het hopelijk ook moge­lijk om via de aangeboden archie­ven de interactie tussen sociale media en televisie te onderzoeken; dat lijkt me ook erg interessant in de context van COVID-19.”

mediasuitedatastories.clariah.nl/ covid-19/