LISS panel veelvuldig ingezet

Het LISS panel is veelvuldig gebruikt om de effecten van de uitbraak van het coronavirus te onderzoeken.

LISS staat voor Longitudinal Internet studies for the Social Sciences. Eén van de gebruikers van het LISS panel is onderzoeker Hans-Martin von Gaudecker (Universität Bonn). Met hulp van het LISS panel kon hij al in april aantonen dat thuiswerkers dubbel voordeel hadden. Hun werkuren namen maar licht af omdat ze veel vanuit huis konden werken en tegelijkertijd hadden ze een laag risico op besmetting met het virus. Het ging hierbij vooral om veelverdieners met een vervolgopleiding. Laagver­dieners zagen een veel grotere afname in hun werkuren. Herhaalde metingen lieten zien dat in juni de thuiswerkuren afnemen voor veelverdieners en de kloof tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers kleiner werd. Dit kwam onder andere door heropening van de horeca en het verspreiden van de recessie over de hele economie. Alle onderzoeksresultaten en vragenlijsten van Von Gaudecker’s onderzoek zijn beschikbaar gesteld via https://covid-19-impact-lab.readthedocs. io/en/latest/.

Naast de veelvuldige inzet van het LISS panel door onderzoekers, nemen ook panelleden actiever deel ten tijde van de corona-maatregelen. Het gemiddelde responspercentage (percentage panelleden dat minimaal 1 vragenlijst invulde) en het aantal ingevulde vragenlijsten in de maanden maart t/m juni was nog niet eerder zo hoog als in 2020. Credits: CentERdata

Ook andere onderzoekers maakten gebruik van het LISS panel. Voorbeelden zijn onderzoeken over sociale contacten, eenzaamheid (bij ouderen), financiële situatie en mediagebruik, kinderopvang, vertrouwen in de overheid, (subjectieve) kans op besmetting, navolgen van de maatregelen, beleving medische zorg. In veel gevallen kan de data vergeleken worden met in het verleden verzamelde gegevens. Alle gegevens worden beschikbaar gesteld voor onderzoekers en beleidsmakers via lissdata.nl

Op dit moment beschikbaar in het LISS data archive

Effecten van de uitbraak van Covid-19 – wave 1

Vragenlijst over het coronavirus in het LISS panel

Nieuwsberichten en publicaties op basis van LISS panel data

Corona-uitbraak leidt enkel bij specifieke groepen tot toename psychische klachten
CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, NIVEL en Tilburg University (NETHLAB)
Publicatie: doi:10.1016/j.jad.2020.08.026

Na corona-uitbraak waren risicogroepen meer bevreesd, maar namen niet vaker preventiemaatregelen
CentERdata, Tilburg University
Publicatie: doi:10.1371/journal.pone.0234600

Lage inkomens lijden het meest onder coronacrisis
Universiteit van Bonn, Tilburg University

Gemiddeld komen zelfstandig wonende ouderen goed de crisis door, maar wel verschil tussen groepen
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en het Trimbos instituut

Arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren
CPB

Door coronacrisis positiever over politiek en samenleving
SCP
Publicatie: https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2020/06/29/burgerperspectieven-2020—2

Welbevinden ten tijde van corona
SCP
Publicatie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/welbevinden-ten-tijde-van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-van-een-bevolkingsenquete-uit-juli-2020

Effect ‘thuisonderwijs’ tijdens COVID-19
Thijs Bol (Universiteit van Amsterdam)
Publicatie: DOI: 10.31235/osf.io/hf32q

Vaders doen sinds coronacrisis meer in huis
Mara Yerkes (Universiteit Utrecht)

Publicatie: Publieke opinie en waarden tijdens de coronavirus crisis
Tim Reeskens, Quita Muis, Inge Sieben, Leen Vandecasteele, Ruud Luijkx & Loek Halman (Tilburg University)

Nederlanders voorzien economische klappen door coronacrisis
DNB